Studiehuis

Over de leerlingenacties tegen het studiehuis graag het volgende. De berichten over het studiehuis waren vorig jaar al alarmerend. De realiteit blijkt nog veel erger. De studieverzwaring door verplichte `non'-vakken zoals `algemene natuurwetenschappen' en `cultureel kunstzinnige vorming' was al algemeen bekend. Minder bekend zijn verborgen verzwaringen van de `echte' vakken. Een greep uit het vak Engels, een willekeurige huiswerkopdracht:

a) Use your textbooks, the library and/or the internet to find out what the following works of fiction have in common with Nicholas Nickleby.

- Max Havelaar by Multatuli

- Les Misérables by Victor Hugo

- Die Weber by Gerhart Hauptmann

(als alternatief wordt de mogelijkheid geboden om een kort verslag in het Engels over de Industriële Revolutie te schrijven).

De opdracht (uit het leerboek: A joy forever, blz 26, uitg. Thieme, Zuthpen) lijkt mij niet ongeschikt voor een scriptie van een of twee maanden voor een ouderjaarsstudent moderne talen. Voor Havo-4 is deze opdracht te bizar voor woorden. Kennelijk pretenderen de ontwerpers van het studiehuis niet alleen een betere aansluiting tussen de middelbare school en de universiteit te willen creëren, maar ook om de universiteit geheel overbodig te maken.

Geen wonder dat de leerlingen gaan muiten, ze hebben groot gelijk. Ik zou daarom alle ouders willen oproepen de scholierenstaking van 6 december zoveel mogelijk te ondersteunen. Kinderen van die leeftijd hebben niet alleen recht op goed onderwijs, maar ook recht op wat vrije tijd. Ze dienen geen slachtoffer te worden van een stel onderwijskundige amateurs die alle contact met de werkelijkheid verloren hebben.