Spaarloon toch gehandhaafd

De spaarloonregeling, waarbij werknemers fiscaal gunstig via hun werkgever kunnen sparen, kan in zijn huidige vorm blijven bestaan. Daarvoor is wel een verzwaring nodig van de werkgeverslasten.

Dit blijkt uit antwoorden van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (beiden Financiën) op de 2.269 Kamervragen over de Belastingherziening 2001. Aanvankelijk wilden de bewindslieden de spaarloonregeling beperken tot 1.500 gulden per jaar. Zo wilden zij een half miljard gulden besparen. Het alternatief dat Zalm en Vermeend, onder druk van de Kamerleden, nu voorstellen is het huidige maximum van 2.800 gulden de komende jaren te handhaven.

In hun antwoorden tonen de bewindslieden verder aan dat het nieuwe stelsel progressiever is dan het huidige systeem. GroenLinks en PvdA vreesden dat het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen zou worden losgelaten. Uit berekeningen blijkt echter dat, vergeleken met het huidige regime, de belasting- en premiedruk meer stijgt naarmate het inkomen hoger wordt.

De bewindslieden houden vast aan de beperking van de lijfrente-aftrek. In het belastingplan mogen premies voor lijfrentepolissen alleen worden afgetrokken als iemand een pensioen krijgt dat minder is dan 70 procent van het laatstverdiende loon, het pensioengat. Op het belastingformulier zal in een oogopslag duidelijk worden hoe groot een eventueel pensioengat is.

Uit de antwoorden blijkt dat de 5 miljard gulden lastenverlichting het maximum is. Alleen voor de middeninkomens, rond de 70.000 gulden, wordt extra geld uitgetrokken omdat zij verhoudingsgewijs het minst van het nieuwe belastingplan zouden profiteren. Zalm had dit eerder deze week al toegezegd. De 500 tot 750 miljoen gulden die Zalm hiervoor reserveerde heeft echter nog niet de instemming van het kabinet, zo bleek gisteren uit de woorden van premier Kok na afloop van de ministerraad.

,,Ik beschouw het maar als een eerste inzet van Zalm persoonlijk in een discussie die we in het kabinet nog moeten voeren.'' Kok erkende dat het kabinet iets aan die inkomens gaat doen, maar zei dat nog niet vaststaat hoe.

ANTWOORDEN via www.nrc.nl