Rakettenregen van Russen op Grozny

Grozny, hoofdstad van Tsjetsjenië, is gisteren het doelwit geworden van een hevige raketaanval van het Russische leger. Bovendien hebben Russische eenheden een nieuwe aanval gelanceerd op bergen in het zuiden waar zich bases van Tsjetsjeense rebellen zouden bevinden.

Volgens burgers die Grozny in grote paniek ontvluchtten, zijn er zeer veel doden gevallen door de aanval met enkele honderden raketten. Deze is wellicht bedoeld om de verliezen aan Russische zijde zo klein mogelijk te houden als troepen de stad gaan innemen. In 1996 leden de Russen in het straatgevecht met Tsjetsjeense rebellen de zware nederlaag die ze nu willen voorkomen.

In een poging de rooskleurige beelden over de oorlog te neutraliseren die het Russische leger naar het thuisfront stuurt, zenden de Tsjetsjeense rebellen op hun beurt televisiebeelden de wereld in over bloedige verliezen aan Russische zijde. Zo zouden deze week enkele honderden Russische militairen in een hinderlaag zijn gelokt en zijn gedood.

Berichten hierover werden gisteren door het Comité van Soldatenmoeders in Moskou aangegrepen om hun kritiek op de oorlog te verhevigen. Ze ridiculiseerden geruststellende berichten van de Russische legerleiding dat de oorlog aan het einde van dit jaar voorbij kan zijn en de rebellen zijn verjaagd. ,,De oorlog zal lang, wreed en hard zijn'', aldus comité-leidster Ida Kuklina.

Ondanks de activiteiten van het comité blijft er een ruime steun van de Russische bevolking bestaan voor de oorlog. De laatste opiniepeiling van gisteren gaf een verhouding van tweederde voor en éénderde tegen.

De Russische televisie zond gisteren voor het eerst berichten uit over disciplinaire maatregelen van de Russische legerleiding tegen soldaten die zich misdragen tegen de plaatselijke bevolking. Soldaten die een student op straat in Ingoesjetië hadden doodgeschoten nadat ze een drankwinkel onder vuur hadden genomen, moeten zich binnenkort verantwoorden.

In Tilburg heeft Michail Gorbatsjov, oud-president van de voormalige Sovjet- Unie, gisteren kritiek geleverd op de Westere houding inzake Tsjetsjenië. Hij deed dat tijdens een conferentie over globalisering, ecologie en economie op de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Gorbatsjov was uitgenodigd door oud-premier Ruud Lubbers, hoogleraar globalisering aan de universiteit.

Volgens Gorbatsjov zouden de Westerse landen – de Verenigde Staten voorop – met Rusland af willen rekenen omdat het land tijdens de Kosovo-crisis een andere positie innam. Daarom groeit volgens hem nu de kritiek op het optreden van Rusland in Tsjetsjenië. Hij was verbaasd over deze kritiek. ,,In de echte oorlog van 1994 tot 1996 sneuvelden honderdduizenden mensen en hield het Westen zijn ogen dicht.'' De kritiek vloeit volgens hem ook voort uit de dominantie van de Verenigde Staten op het wereldtoneel.