Protest

Vorige zondag tijdens de kwartfinale van de play offs in de Meesterklasse viertallencompetitie was de ontmoeting tussen ArboNed en Hok/Transfer Solutions buitengemeen spannend. De onderlinge krachtsverhouding tussen de beide Hok teams is niet groot, wat zich vertaalde in de einduitslag. Na 48 spellen was er een eindstand bereikt van 90 tegen 78 in het voordeel van ArboNed. Er liep echter nog een protest tegen een arbitrale score. Zou dat protest in zijn geheel worden toegewezen, dan zou de ontmoeting met precies één imp in het voordeel van Hok/Transfer Solutions zijn beslecht. Op de Protest Commissie, die zich afgelopen woensdag over het geval boog, rustte dus een zware taak. Het ging om dit spel:

Michel Jialal startte als noord met ♠H. De leider nam het aas, gooide in zijn hand een ruiten af, en speelde ♦B voor, die doorliep naar het aas van noord. Het spel werd hierna met een overslag gemaakt gemaakt via de snit op ♦V, omdat NZ slechts drie van hun vier verdedigende slagen meenamen. Het spel zou down zijn gegaan na een hartenstart. In de Meesterklasse wordt gespeeld met schermen waarbij zuid en west, respectievelijk noord en oost elkaars screenmates zijn. West had zijn screenmate zuid er via een alert op attent gemaakt dat zijn 3SA bod als unusual voor de andere lage kleur (ruiten) was bedoeld. Aan zijn kant van het scherm had oost het 3SA bod van zijn partner niet gealerteerd, zodat het leek dat 3SA om te spelen was bedoeld. De schoppenstart leek voor noord nu een aantrekkelijk alternatief, omdat de leider misschien wel een dubbele hartenstop kon hebben.

NZ ontboden na afloop de arbiter, omdat OW een misverstand leken te hebben: de ene speler alerteerde wel en de andere niet, waardoor NZ schade zou hebben geleden. De arbiter honoreerde deze gedachte en veranderde het resultaat van het spel in 3SA -1. De Protest Commissie draaide de beslissing terug naar het oorspronkelijke resultaat van 3SA +1. De motivatie was dat niets er op wees dat OW een bijzondere afspraak hadden, waarop de uitkomer geattendeerd zou moeten worden via een alert. De alert van Paulissen aan de andere kant van het scherm had geen invloed, zodat ook de bij biedmisverstanden gebruikelijke straf van drie imps achterwege bleef. Hok/Transfer Solutions plaatste zich zo voor de halve finale waarin het dit weekend mag opnemen tegen het zwaar favoriete 't Onstein. De andere halve finale gaat tussen Modalfa en Crash. Die laatste club verpletterde Pegasus met een slordige honderd impen verschil.

Uit de kwartfinale een spel waar uw verslaggever zijn vingers aan brandde:

West startte met zijn doubleton ruiten, die ik aftroefde. Ik speelde achtereenvolgens klaver voor de heer, ruiten getroefd, ♣A, klaver getroefd met de zeven op tafel en ruiten getroefd met ♠V. Gert-Jan Paulissen was op zijn post. Hij troefde over met het aas en speelde terecht troef na voor de heer. Ik was nu down omdat oost aan slag kwam in harten en een hoge ruiten speelde, waarop west zich ontdeed van zijn laatste klaver. Omdat ik hevig troefkort was bleef de teller op negen slagen staan.

Ziet u wat ik fout deed? Na het troeven van de derde klaverronde moest ik geen ruiten spelen, maar een kleine harten (eerst ♡A en dan een kleine harten, werkt ook). Oost neemt en speelt een hoge ruiten die ik troef.

Nu is het niet erg als west zijn laatste klaver weggooit, want dan troef ik de vierde klaveren met troefheer op tafel en heb ik tien slagen. Troeft west daarentegen over om met troef te vervolgen, dan kan ik ♡A en harten getroefd spelen en is vervolgens ♣10 mijn tiende slag.