Premier wil niets weten van einde poldermodel

De sociale partners hebben te accepteren dat de uitvoering van werknemersverzekeringen WW en WAO een publieke taak wordt. Dat was de boodschap van premier Kok, gisteren na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad.

Kok onderstreepte dat dit kabinetsstandpunt wordt gesteund door de coalitiefracties PvdA, VVD en D66 en door GroenLinks. Kok: ,,Het is een gegeven in onze democratie dat regering en parlement uiteindelijk de besluiten nemen. Binnen dat gegeven valt er met ons over alles te praten.''

Kok stelde met nadruk dat er ,,niet dramatisch moet worden gedaan'' over drie besprekingen van bewindslieden, afgelopen week, waarbij vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zijn weggelopen (sociale zekerheid, Schiphol, mest). Hij drong erop aan dat deze kwesties ,,ieder op hun eigen merites en tegen hun eigen achtergrond worden beoordeeld''. Van een `ontploft poldermodel' wilde de premier al helemaal niets weten. ,,Het kabinet hecht aan goed overleg en blijft dat doen'', aldus Kok, ,,maar het zoeken naar consensus moet niet worden verward met het vermengen van verantwoordelijkheden.''

Kok veroordeelde het optreden van de sociale partners in het overleg met minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken). Kok zei het te betreuren dat er ,,een woordenstrijd is ontstaan'' over de vraag of het onderscheid tussen publiek georganiseerde uitvoering van WW/WAO en privaat geregelde reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten een ,,hoofdlijn'' is. Hij riep de partijen op het gesprek ,,zonder voorwaarden vooraf'' te heropenen.

Kok toonde begrip voor de vertegenwoordigers van de landbouwkoepel LTO Nederland, die niet meer met minister Brinkhorst willen overleggen over het mestreductieplan.

,,Ik kan het respecteren dat belangenbehartigers geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor besluiten die door anderen worden genomen. Dat is iets anders dan een serieus gesprek weigeren.''