Nederlandse Unie

L. de Jong heeft in zijn standaardwerk `Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' een volkomen verkeerd, negatief beeld gegeven van de Nederlandse Unie en het Driemanschap. De geschiedenis alleen al van de Unie bewijst hoe `goed' zij waren.

De Unie werd door de bezetter steeds meer in haar activiteiten beknot; eind 1941 zelfs verboden; tal van leidinggevenden – onder wie het Driemanschap: Mr.L. Eindhoven, mr.J.Linthorst Homan en prof.dr. J.E. de Quay – werden als gijzelaars in St. Michielsgestel gevangengezet.

Dat wel fouten zijn gemaakt, was onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijk. Uit het standpunt van De Jong blijkt dat hij tijdens de bezetting niet in Nederland was en dat hij toch de uiterst moeilijke sfeer van die tijd niet begrepen heeft.

Het is verheugend dat nu een proefschrift verschenen is – van Wichert ten Have (NRC Handelsblad, 16 november) – met in feite eerherstel van het Driemanschap.