Meer geld in omloop door automaten

In landen waar veel geldautomaten op straat staan, zijn meer biljetten en munten in omloop dan in landen met weinig automaten. In Japan, met 1110 geldautomaten per miljoen inwoners, is de waarde van het in omloop zijnde contante geld 11,3 procent van het bruto binnenlands product. In Nederland staan 400 automaten per miljoen inwoners, en bedraagt de waarde van de munten en biljetten 5,1 procent van het bbp. Dit blijkt een onderzoek van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), de bank der centrale banken.

Contant geld is verreweg het belangrijkste betaalmiddel in alle in het onderzoek genoemde landen. Maar de totale waarde, die ermee gemoeid is, blijft relatief klein.

De waarde van het contante geld nam in Nederland tussen 1990 en 1997 af van 7 naar ongeveer 5 procent. Dit komt waarschijnlijk vooral door de sterk toegenomen mogelijkheid om in winkels te pinnen. In de genoemde periode is het aantal pinmachines gestegen van bijna nul tot 7500 per miljoen inwoners. Hierdoor is tegelijk de behoefte aan cheques sterk gedaald: nog maar 3 procent van de waarde van alle transacties werd in 1997 met een cheque betaald, tegen 15 procent in 1990. De banken overwegen mede daarom de cheques over twee jaar af te schaffen.

Arlen Poort