Lening voor watervoorziening Limburg

De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt een lening van 200 miljoen euro (440 miljoen gulden) aan de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). De lening moet de WML in staat stellen gedeeltelijk over te schakelen van grondwater naar oppervlaktewater. Daardoor daalt de grondwaterspiegel minder snel. Dat is gunstig voor de natuur en het agrarisch bedrijfsleven. De WML produceert en distribueert drinkwater voor 1,1 miljoen inwoners en voor de industriële afnemers in vrijwel de hele provincie Limburg. (ANP)