Lager quotum voor walvisvangst

Noorwegen heeft voor het eerst sinds jaren het quotum van walvissen voor harpoenjagers verlaagd. Sinds 1993, toen er een internationaal verbod op de walvisjacht van kracht werd, had Noorwegen het quotum steeds verhoogd. Milieu-organisaties beschouwden dat als een provocatie. De Noorse regering noemde gisteren ,,technische aanpassingen van de meet-methoden'' als reden voor de verlaging van het quotum voor volgend jaar. Dit jaar mocht er op 753 walvissen worden gejaagd, in 2000 zijn het er 655. (Reuters, AFP)