Karin Adelmund

In het artikel `Adelmund moet niet huilen maar leidinggeven' (NRC Handelsblad, 15 november) stelt Ton Van Haperen dat de tranen, die staatssecretaris Adelmund vergoot over problemen van allochtone jongeren in het onderwijs, hypocriet zijn. De auteur zou, als VWO-leraar, beter moeten weten. Tranen zijn niet hypocriet, maar alleen mensen kunnen dat zijn.

In een brief (18 november) schrijft een andere VWO-docent, ,,[...] Karin Adelmund snotterend achter de microfoon [...].''

De afgelopen 15 jaar heeft geen enkele bewindsman of -vrouw iets van het onderwijsbeleid terecht gebracht en dat zal bij mevrouw Adelmund misschien niet anders zijn.

Het staat iedereen vrij de effectiviteit van het beleid van Adelmund in twijfel te trekken, maar hypocriet is zij zeker niet. Als zij huilt is dat (al of niet terecht) uit sociale bewogenheid en om haar en public zo aan te vallen op haar tranen is een beetje beneden de maat.

We kunnen beter politici hebben die zich laten inspireren door sociale bewogenheid, dan politici die voortdurend van het ene tv-station naar het andere rennen om collega's van andere partijen af te katten en vliegen af te vangen over details en andere bijzaken. Daar hebben we er al veel te veel van. En in dit opzicht schaart Karin Adelmund zich in de rijen van de betere politici.