Kabinet in hoger beroep na vonnis over mestplan

Minister Brinkhorst (Landbouw) en minister Pronk (Milieu) tekenen hoger beroep aan tegen de rechterlijke uitspraak van afgelopen woensdag dat Nederland in 2002 moet voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. De bewindslieden menen tot 2003 nodig te hebben om het mestoverschot terug te dringen binnen de door de EU voorgeschreven milieunormen. Ook menen zij dat voor Nederland minder strenge eisen moeten gelden.