Kabinet en vakbonden ruziën voort

Werkgevers, werknemers en kabinet zijn nog niet nader tot elkaar gekomen in hun conflict over de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid.

Werkgevers en werknemers zeiden gistermiddag op een persconferentie alleen met het kabinet te willen praten als dit gesprek over de hoofdlijnen van de plannen voor de sociale zekerheid gaat.

Premier Kok stelde na afloop van de ministerraad, enkele uren later, dat de kern van de kabinetsplannen ,,een politiek gegeven'' is. Tegelijk riep de premier op tot het snel hervatten van het gesprek. ,,Binnen dit politieke gegeven kunnen we open overleg voeren'', aldus Kok.

Kern van de kabinetsplannen is het in overheidshanden leggen van WW en WAO. De Tweede Kamer kan zich hier in meerderheid in vinden. Afgelopen dinsdag liepen de sociale partners echter weg uit een overleg waarin minister De Vries (Sociale Zaken) de plannen ontvouwde.

Donderdag stuurde De Vries een brief aan werkgevers en werknemers, waarin hij de sociale partners dringend opriep het overleg te hervatten. Diezelfde dag was er een spoeddebat tussen De Vries en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) en de Tweede Kamer over de crisis in het overleg met de sociale partners.

FNV-bestuurder A. Jongerius verklaarde gisteren dat de sociale partners noch in de brief noch in het spoeddebat aanleiding hebben gezien weer met De Vries in gesprek te treden. ,,Wij willen graag in debat met het kabinet, maar dan over de hoofdlijnen van het voorstel. Daar valt echter niet over te praten met de minister. Dat gevoel hebben we na zijn brief en na het debat van gisteren nog steeds'', aldus Jongerius.

Premier Kok wees er gisteren op dat de sociale partners ,,natuurlijk niet kunnen tornen'' aan het uitgangspunt dat de toekenning van werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen een zaak van de overheid wordt. ,,Maar daarnaast is er in de vormgeving veel waarover valt te praten.''

Werkgevers en werknemers hebben gisteren een brief teruggestuurd naar de bewindslieden De Vries en Hoogervorst. Ze schrijven daarin dat ze veel verder betrokken willen worden bij de uitvoering van de sociale zekerheid dan in de plannen van de bewindslieden wordt voorgesteld.

De sociale partners beschouwen de toekenning van werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als een verantwoordelijkheid van drie partijen: werkgevers, werknemers en overheid.

De werkgevers en werknemers claimen de fondsen te hebben gevuld waaruit de WW- en WAO-uitkeringen worden betaald (,,het zijn onze centen'', aldus FNV-voorzitter De Waal) en dat ze deze gelden nu bij de overheid moeten inleveren.

Brief : www.nrc.nl/DenHaag