High tech

Craig Burchell, hoofdverantwoordelijke voor handelszaken voor Philips in Brussel:

`Het voor Philips belangrijke akkoord over de afschaffing van importtarieven op cd-rom's, faxen en computers is formeel tot stand gekomen buiten de WTO om. Als de besluitvorming in het kader van de Wereldhandelsorganisatie had moeten gebeuren hadden 134 landen daarover consensus moeten bereiken. Dat zou te lang hebben geduurd.

Het akkoord over de handel in informatieproducten (Information Technology Agreement) dat in maart 1997 is gesloten, geldt wel voor negentig procent van de wereldhandel. Maar landen als Mexico, Brazilië, Polen, Denemarken en Rusland doen niet mee.

De afspraak die we in het voorjaar van 1997 hebben gemaakt, hield in dat de importtarieven op genoemde producten in drie jaar stapsgewijs zouden verdwijnen. Begin volgend jaar worden de laatste importtarieven op dit gebied tot nul teruggebracht. De regeling heeft Philips miljoenen dollars aan besparingen opgeleverd, omdat we geen importheffingen meer hoeven te betalen. Ook slagen wij er nu in producten sneller op de markt te brengen.

De importtarieven in Europa, drie jaar geleden gemiddeld nog zo'n 7 procent, zijn afgeschaft. Dat kost Philips geld. Maar die negatieve gevolgen moet je tegen de positieve wegstrepen.

We zouden graag zien dat dit handelsakkoord in de nieuwe onderhandelingsronde een officieel WTO-akkoord zou worden. Maar er zijn tal van redenen waarom dat moeilijk wordt. Al direct na het eerste akkoord hebben we ingezet op een vervolg. Daarin zouden dan de importatarieven voor tal van andere producten moeten worden afgeschaft zoals optische en medische apparatuur, monitoren en consumentenelektronica. Dat bleek echter al snel onhaalbaar. De Amerikanen houden die ontwikkelingen tegen op het gebied van monitoren.

Natuurlijk zou liberalisering van consumentenelektronica in een volgende ronde aan de orde kunnen komen, maar dan alleen als onderdeel van een breder pakket. Als importtarieven worden afgeschaft moet daar iets tegenover staan. Dan moeten barrières die de markt op een andere manier afschermen ook worden afgeschaft. Neem Japan. Dat kent importheffingen van nul procent, maar de markt is zeer gesloten bijvoorbeeld doordat het erg moeilijk is producten te distribueren.'