Grote stad 1

In zijn column `Grote stad: gekozen burgemeester' (NRC Handelsblad, 20 november) pleit Eduard J. Bomhoff voor de gekozen burgemeester. In de ultieme democratie geeft immers het volk een mandaat.

Opvallend is de lange aanloop die de schrijver neemt om tot zijn conclusie te komen, en waarin hij onder meer verslag doet van zijn bezoek, onlangs, aan New York. Daar was hij dit keer op de terugwandeling na operavoorstellingen in Lincoln Center niet door zwervers aangesproken, terwijl soortgenoten in Rotterdam hem recentelijk zo ongeveer elke stap onmogelijk hadden gemaakt. Iets eerder dan de heer Bomhoff was ook ik in New York (ik vond de Nozze di Figaro-voorstelling wél zeer geslaagd) en ik ben daar vijfmaal door zwervers aangesproken. Zowel overdag als 's avonds. Nu bekruipt mij in zo'n geval direct de bijna schuldige gedachte dat, als je in New York kunt rondlopen en er opera's, dansvoorstellingen en concerten bijwoont, je dan ook wat geld kunt geven aan een zwerver. Dus trok ik elke keer edelmoedig een paar dollarbiljetten uit mijn portemonnee. Drie keer werd mij vervolgens gevraagd of ik niet iets méér kon geven.

Wellicht is Bomhoff de discussie ontgaan die in New-Yorkse kranten wordt gevoerd, over een nieuwe maatregel van de Giuliani Administration. Nog deze winter wil het gemeentebestuur van iedere dakloze die gebruik wil maken van gemeentelijke faciliteiten, een bewijs zien dat hij of zij voor een aantal uren per week betaalde arbeid verricht. Tegenstanders wijzen erop dat vele zwervers - onder hen ook jonge, alleenstaande moeders met kinderen - van deze regeling de dupe zullen worden en dan helemaal geen dak meer boven hun hoofd hebben.

Feit is dat burgemeester Giuliani inmiddels de criminaliteit in New York flink heeft weten in te dammen. Het zal, vergelijkbaar, ook juist zijn dat een Nederlandse burgemeester met meer bevoegdheden en een ruimer budget daadkrachtiger kan optreden tegen ongewenst gedrag binnen de gemeentegrenzen - bijvoorbeeld dat een zwerver het waagt je aan te spreken na concertbezoek - dan wel tegen misstanden in de sociale dienstverlening door gemeentelijke instanties. Maar of dat ertoe moet leiden dat wij in Nederland onze burgemeesters beter kunnen kiezen, is de vraag.