Europese defensie

Wordt het wiel opnieuw uitgevonden? In 1952 al was het zover, dachten we. Een ontwerp Europees Defensie Verdrag lag kant en klaar voor ons, Kamerleden. De Bolsjevisten drongen op; er was haast bij. De tekst was helder: Frans maaksel. Jammer, dat de Fransen toen ineens hun eigen tekst niet meer lustten.

Wij namen `Kamerbreed' die Verdragstekst aan, bij wet, zoals dat behoort; de koningin heeft het getekend. Wij waren er dus aan gebonden. Het Verdrag regelde de verhouding tot de NAVO. De Amerikanen stonden er vierkant achter. Maar door de Franse malaise ging het niet door. Het Verdrag ging in een lade en daar ligt het nu nog.

Laat de huidige Tweede Kamer – 47 jaar na ons nooit ingetrokken votum – het initiatief nemen om die lade weer te openen.