Boren en winnen 2

Het artikel van Karel Knip (W&O,13 november) roept bij mij met betrekking tot proefboringen een paar vragen op - evenals bij politici, actievoerders en media zoals Karel Knip met stelligheid zegt, niet op kennis gestoeld

Wel op waarneming. Wij zijn trouwe waddeneilandenbezoekers (ook in de periode november-april waarin de NAM wil boren) en hebben gemerkt dat van onze honderdduizenden medebezoekers die wij te spreken krijgen grote ergernis is te horen over de optische horizonvervuiling die de boortorens teweegbrengen. Karel Knip schrijft dat die boortorens "er niet leuk uitzien ". Dat is wat licht uitgedrukt voor een onbehagen dat een groot aantal bezoekers bekruipt die proberen binnen de landsgrenzen de steeds groter wordende economische penetratie van het milieu voor korte tijd te ontvluchten.

Ik heb geen oordeel over het al dan niet reële gevaar van bodemdaling, maar waarom laat men in s'hemelsnaam het waddengas in dit voor Europa en waarschijnlijk de wereld unieke natuurgebied niet zitten, nu dit gas een fractie uitmaakt van de wereld- cq de Europese cq de Nederlandse bewezen reserves en moet de NAM met een beroep op de onzinnige "eeuwigdurende concessie " zich door proefboringen nog eens willen gaan bewijzen in een gebied dat zoveel mensen een onbezorgd genoegen heeft gegeven?