Winstgroei van Fortis stagneert

De winstgroei van het financiële concern Fortis stagneert. In het derde kwartaal is het resultaat voor belasting in vergelijking met vorig jaar zelfs gedaald.

Dit heeft Fortis (MeesPierson, VSB, Generale Bank, Amev) vanochtend bekendgemaakt. Beleggers reageerden negatief op de resultaten. Het aandeel daalde vanochtend met 4,4 procent tot 32,90 euro. Bestuursvoorzitter J. Bartelds, zelf ,,heel erg tevreden'', zegt verbaasd te zijn over de marktreactie. ,,We realiseren een autonome winstgroei (exclusief overnames) van 16 procent en dat is niet niks.'' De winst per aandeel steeg met 19 procent tot 1,41 euro, terwijl analisten gemiddeld van 21 procent uitgingen.

De winstprognose van het Belgisch-Nederlandse concern blijft gehandhaafd. Fortis denkt dit jaar de nettowinst met 20 tot 25 procent te laten stijgen. Om die doelstelling te halen kan het concern over de laatste drie maanden een kleine winstdaling toestaan.

Over de eerste negen maanden bedroeg de groei 25 procent tot 1,6 miljard euro (3,5 miljard gulden). Over de periode augustus tot en met oktober nam de nettowinst met 12 procent toe, vooral als gevolg van een lagere fiscale druk. De winst van het concern voor belastingen daalde in die periode met 8 procent.

De bankactiviteiten zorgden bij Fortis voor de meeste winst. Ondanks een afname van de baten met 5 procent steeg de nettowinst over de eerste drie kwartalen met 17 procent 994 miljoen euro. Over de laatste drie maanden daalde het bruto-resultaat van de banken zelfs met 13 procent. Dat is vooral een gevolg van een lager resultaat uit financiële transacties en lagere boekwinsten op beleggingen. ,,Aan het renteresultaat en de provisies zie je dat het met onze banken toch heel goed gaat'', aldus Bartelds.

Bij de verzekeringsactiviteiten nam de nettowinst met 27 procent toe tot 733 miljoen euro. Dit is inclusief de opbrengst van de verkoop van het belang in de Nationale Investeringsbank aan de pensioenfondsen ABP en PGGM, goed voor 98 miljoen euro. In het laatste kwartaal liep de brutowinst op de verzekeringen met 6 procent terug, ook een gevolg van minder verkopen van beleggingen. Het resultaat op levensverzekeringen, de grootste winstmaker, steeg van 99 miljoen tot 127 miljoen euro. Het resultaat van de overige verzekeringen nam met 36 procent toe tot 74 miljoen euro. Alleen de autopolissen doken net als bij veel concurrenten in het rood: van een winst van 11 miljoen naar een verlies van 6 miljoen euro.