`Reactie sociale partners zwaar overtrokken'

De sociale partners beslissen vandaag of ze het dinsdag gestaakte overleg met het kabinet over de sociale zekerheid zullen hervatten. Vanochtend zagen ze daar vooralsnog geen reden toe.

Werkgevers en werknemers staan onder druk om terug te keren aan de onderhandelingstafel waar ze dinsdagavond van weggelopen zijn. Vandaag nemen ze daarover in de Stichting van de Arbeid een beslissing.

Eerder deze week waren het nog de sociale partners die met gespierde taal de werkwijze van het kabinet laakten. Nu ligt hun eigen opstelling onder vuur.

,,Onverantwoordelijk'', vindt D66 het gedrag van de sociale partners. ,,Demagogisch'', noemt de VVD het. ,,Met argumenten komt men bij mij altijd verder dan met boosheid'', zegt minister De Vries (Sociale Zaken).

De bewindsman heeft gisteren in een brief aan de Stichting van de Arbeid benadrukt dat hij nog volop onderhandelingsruimte ziet voor de sociale partners. Het voorstel dat op tafel ligt is een plan op hoofdlijnen, de concrete invulling staat nog niet vast. Werkgevers en werknemers mogen daar nog over meepraten.

SER-kroonlid Robin Linschoten (VVD), die als staatssecretaris van Sociale Zaken in het vorige kabinet de herziening van het sociale-zekerheidsstelsel mede in gang gezet heeft, vindt dat de sociale partners er in het huidige kabinetsplan helemaal niet zo bekaaid van af komen als ze doen voorkomen.

Vindt u niet dat de invloed van werkgevers en werknemers sterk wordt ingeperkt, doordat voor hen bij de uitvoering van de WW en de WAO in het kabinetsplan geen enkele rol meer is weggelegd?

,,Nee, want dat is helemaal niet nodig. Zo'n dienst moet premies innen en uitkeringen verstrekken, je hebt er niks aan om daar invloed op uit te oefenen. In de wet staat precies omschreven hoe dat moet, dus daar komt geen beleidsvrijheid aan te pas. Het enige wat zo'n uitkeringsinstantie verder nog doet is beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering. Maar we hebben van de parlementaire enquêtecommissie Buurmeijer geleerd dat de sociale partners daar beter geen invloed op kunnen hebben.''

Worden werkgevers en werknemers in het plan van het kabinet niet te veel buitenspel gezet?

,,Dat valt reuze mee, ze doen nu net alsof ze al hun invloed kwijtraken, maar dat is niet zo. Het belangrijkste onderdeel van het plan voor de sociale partners is de reintegratietaak. Die wordt geprivatiseerd, dus werkgevers en werknemers kunnen straks samen in CAO-verband bepalen welk reïntegratiebedrijf ze in de arm nemen om zieke en arbeidsongeschikte werknemers aan werk te helpen en tegen welke voorwaarden. Dat kunnen ze helemaal onderling regelen.''

Volgens de vakcentrales krijgen de werkgevers te veel invloed op de keuze van het reïntegratiebedrijf. Zij vrezen dezelfde problemen als bij de invoering van arbodiensten na de privatisering van de Ziektewet in 1994.

,,Vakbonden zijn heel goed in staat om aan de onderhandelingstafel eventuele ongewenste effecten te repareren. Dat hebben ze na de privatisering van de Ziektewet ook gedaan. Het ziekengeld van 70 procent van het loon hebben ze in CAO's aangevuld tot 100 procent en de `wachtdagen' zijn weggecontracteerd.''

Wat vindt u van de opstelling van de sociale partners?

,,Ik vind hun felle reactie zwaar overtrokken. Ik begrijp niet waar ze nou zo'n moeite mee hebben. Ik kan daar niks anders voor bedenken dan dat ze bang zijn dat hun koninkrijkje dat ze hebben opgebouwd, wordt aangetast. Dat hun baantjes verdwijnen.''