Pas verschenen

LITERATUUR

De gezusters Brontë. Verwoeste levens. Arbeiderspers, Privé-Domein, 197 blz. ƒ39,90

Ria Loohuizen maakte een selectie uit de brieven van de negentiende-eeuwse zusters Anne, Emily (Wuthering Heights) en Charlotte Brontë (Jane Eyre), waarbij de nadruk ligt op brieven van de laatste. Loohuizen koos hierbij voor een zeer beperkte annotatie en een chronologische volgorde en heeft, om de continuïteit te bevorderen, ook enkele brieven van anderen opgenomen. Over de in 1997 door Juliet Barker gepubliceerde selectie (The Brontës. A Life in Letters, Viking) schreef Jolande Withuis: `indrukwekkende brieven in een voortreffelijk geannoteerde brievenuitgave'. (Boeken 9.1.1997)

Huiselijke Poëzie. In een web van vriendschap. De kikker die zichzelf opblies. Griffioen, Querido, ƒ13,25 per deel.

Drie nieuwe deeltjes in de Griffioenreeks. Ellen Krol stelde een boekje samen met poëzie geschreven tussen 1800-1840 toen dichters hun inspiratie dicht bij huis zochten. In een web van vriendschap bevat de brieven van elf briefschrijfsters uit de hogere burgerij (w.o. Anna Roemers Visscher en Suzanna Barlaeus) die allen correspondeerden met een man.

In De kikker die zichzelf opblies zijn tachtig Middelnederlandse fabels vertaald en bijeengebracht door Anda Schippers.

Arthur Rimbaud: Ik heb de zomerdageraad omarmd. Keuze Peter Holvoet-Hanssen, vert. Hilde Keteleer, Bert Bakker, 72 blz. ƒ14,90

Tweetalige bundel met tweeëntwintig liefdesgedichten van Arthur Rimbaud (1854-1891). Ook opgenomen zijn twee wanhopige liefdesbrieven van Rimbaud aan de dichter Paul Verlaine.

Lévi Weemoedt: Rijk verleden. Ad.Donker, 103 blz. ƒ27,50

`Hoe schuchter was jouw oogopslag, Diane!/ Je kromp al bij een streling van mijn hand./ Hoe kwiek zijn nú jouw voortplantingsorganen: alweer een kind, lees ik hier in de krant.' Gedichtje met als titel Gemengd bericht. Een keuze uit het werk van Lévi Weemoedt met ruim dertig nieuwe persiflages en verzen.

Nederlandse en Vlaamse poëzie. Meulenhoffs dagkalender voor het jaar 2000. Meulenhoff, ƒ29,90

Dagkalender rond het thema De dichters van de twintigste eeuw samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Met op hun geboorte- of sterfdag gedichten van zo'n driehonderd auteurs. `Een jaar leeft maar een jaar. Daarna wordt het/ uiteengeknald tot maanden en kwartalen./ We maken overzichten, jaarjournalen,/ waarin het dode jaar wordt bijgezet.' (Uit Jaarwisseling van Patty Scholten).

NON-FICTIE

Marco Mostert: 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord. Verloren, 94 blz. ƒ19,90. Johan S. Wijne: De `vergissing' van Troelstra. Verloren, 88 blz. ƒ19,90.

De deeltjes zeven en acht in de geïllustreerde reeks Verloren Verleden, over opmerkelijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Over de mysteries rondom de gewelddadige dood van Wynfreth Bonifatius bij de heidense Friezen en over de socialistische Fries Troelstra die op 12 november 1918 in de Tweede Kamer de revolutie uitriep, maar twee dagen later al moest erkennen dat een echte opstand was uitgebleven.

Hans Buddingh': Geschiedenis van Suriname. Het Spectrum, 488 blz., ƒ49,90.

Herdruk van het overzichtsboek uit 1995 van NRC Handelsblad-redacteur Hans Buddingh' over de Surinaamse geschiedenis, beginnend bij de eerste Indiaanse bewoners. De tweede druk is uitgebreid met enkele nieuwe hoofdstukken over de opkomst van de drugsbaronnen en de neergang van de economie.

Willem van den Berg: Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw. Amsterdam University Press, 352 blz. ƒ55,-

Bundel aan de achttiende- en negentiende-eeuwse literatuur gewijde artikelen van Willem van den Berg ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Onder andere over de Romantiek, David Jacob van Lennep, het briefgenre, en de orale literatuurtraditie aan het einde van de negentiende eeuw.

Lourens Reedijk: De Rotterdamse razzia van 1944. Dagboek van een scholier. L.J. Veen, 143 blz. ƒ27,50

Bewerking van het dagboek dat de vorig jaar overleden vertaler (en voormalige loods in de Rotterdamse haven) Lourens Reedijk, die in november 1944 met 52.000 andere Rotterdammers werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, te werk werd gesteld bij het herstel van gebombardeerde spoorwegen en wist te ontsnappen.

Lieven de Cauter: De dwerg in de schaakautomaat. Benjamins vroege leer. SUN, 463 blz. ƒ59,50.

De filosoof en kunsthistoricus De Cauter (1959) gaat op zoek naar de onbekende rode draad in het werk van Walter Benjamin (1892-1940) en komt tot de conclusie dat deze zijn teksten structureerde `langs een meestal zorgvuldig verborgen assenstelsel: de messianistische triade en de theologische as'.