`Ondernemingen en werknemers misbruiken WW'

Tachtig procent van de ondernemingen misbruikt bij reorganisaties WW-gelden. Met een slimme constructie ontkomen bedrijven aan controle door het GAK.

Dit zegt CNV-bestuurder Ronald Zwijnenburg vandaag in het economische weekblad FEM/DeWeek. Hij erkent dat de vakbonden jaren hebben meegewerkt, maar krijgt de laatste tijd veel klachten van leden die vinden dat het de spuigaten uitloopt: ,,Het is misbruik. Hier moet snel een einde aan komen'', aldus Zwijnenburg.

Alleen al dit jaar werden werknemers van SaraLee/DE, Campina/Melkunie, Honig, sigarettenfabriek BAT, Quality Bakers, Gasunie en de twee grootste vleesfabrieken, Dumeco en Sturco, benaderd om mee te doen met de WW-constructie, schrijft het weekblad. Doorgaans stemt ruim de helft van het personeel in met het voorstel.

De bedrijven ontwijken de wettelijke verplichting om Arbeidsvoorziening een sociaal plan aan te bieden door maximaal negentien werknemers per kwartaal te ontslaan. Hierdoor mag de ontslagaanvraag worden afgehandeld door de kantonrechter. Werknemer en werkgever voeren vervolgens voor de rechter een gespeeld conflict op om het ontslag te kunnen doordrukken.

De werknemer speelt het spel mee, omdat zijn bedrijf hem tien tot twintig procent bovenop de WW-uitkering aanbiedt, waardoor hij uiteindelijk tachtig à negentig procent van zijn laatstverdiende loon ontvangt. Voor de werkgever zijn de voordelen nog groter: een belangrijk deel van het sociaal plan wordt betaald uit WW-geld waardoor het bedrijf goedkoop van oudere, minder producieve, werknemers kan afkomen. Bovendien, meldt FEM/DeWeek, hoeft de onderneming in de laatste jaren voor het pensioen geen VUT-uitkering te betalen.

De constructie lijkt veel op de manier waarop in de jaren tachtig enkele honderdduizenden werknemers met medewerking van de vakbonden op oneigenlijke gronden in de WAO terecht kwamen. Deze week liet het kabinet weten dat ze de uitvoering van de WAO en WW naar zich toe wil trekken. Voor de werkgevers en werknemers resteert in de plannen slechts een adviestaak. Tweede-Kamerlid G. Wilders wil een onderzoek naar het misbruik: ,,De WW is niet bedoeld als afvloeiingsregeling.''