Onder één dak

Hier en daar klinkt het geluid van een boor, er hangt een verflucht en tal van verhuisdozen moeten nog worden uitgepakt. Het landelijke Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken in Utrecht lijkt er nog niet klaar voor, maar over vijf dagen, op woensdag 1 december, verricht koningin Beatrix de officiële opening.

Het nieuwe Dienstencentrum is gevestigd in het voormalige, in 1945 geopende Militair Hospitaal `Dr. A. Mathijsen' in het westen van de Domstad, op een steenworp van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het hospitaal sloot zijn deuren acht jaar geleden en raakte in verval. Daarna heeft het nog dienst gedaan als asielzoekerscentrum, maar na een ingrijpende opknapbeurt heeft het zijn oude uitstraling weer terug. Van binnen is het een modern kantoorpand geworden. De SoW-kerken, gevormd door de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk, die samen 2,8 miljoen leden tellen, gaven zo'n 35 miljoen gulden uit voor de aankoop en restauratie van het gehele complex.

Dominee W. Barendrecht, voorzitter van het dagelijks bestuur van de SoW-kerken, zei vorige week in het dagblad Trouw dat de naderende opening ,,een feest'' zal zijn, maar dat de ingebruikstelling nog niets betekent voor het niet altijd even soepel verlopende verenigingsproces van de drie kerken. Barendrecht: ,,We lopen niet vooruit op de vereniging. Het feest miskent niet dat er nog veel te doen is.''

Hoofd communicatie K. van der Kamp van het Dienstencentrum is heel wat optimistischer: ,,Voor het eerst in de wereldgeschiedenis hebben drie kerken de dienstverlening volledig geïntegreerd. Het is een mijlpaal, een historisch moment.'' Tot nu toe hadden de hervomden hun `thuis' in Leidschendam, de gereformeerden in Leusden, de evangelisch-luthersen in Woerden. De centra voor zending, diakonaat en cathechese van deze drie protestantse kerken waren gevestigd in respectievelijk Oegstgeest, Driebergen en Kampen. Alle vestigingen zijn gesloten, alles zit nu onder één dak in Utrecht. En deze synergie werkt kostenbesparend. Het aantal volledige arbeidsplaatsen is gedaald van 376 naar 300.

Het Dienstencentrum is gastvrij, functioneel en spiritueel. ,,De cultuur is open, iedere (werk)kamer heeft raampartijen, de ruimte is efficiënt benut en er is een centraal gelegen kapel, die de ziel van ons complex is'', aldus Van der Kamp. In de nieuwe kapel vormen vijf glaspanelen een impressie van psalm 121: `Ik sla mijn ogen op naar de bergen; vanwaar zal mijn hulp komen?' In de kapel is driemaal daags een personeelsdienst, ,,een kwartier van gebed en bezinning, in werktijd''.

De taken van de werknemers zijn veelomvattend. Zomaar een greep: het adviseren over kerkelijke bijdragen, ondersteuning van de predikantenopleiding, het onderhouden van contacten met andere kerkgenootschappen, het regelen van pensioenen van dominees, het oplossen van juridische geschillen en last but not least het organiseren van het zendingswerk.

Vlakbij het Dienstencentrum ligt het Guesthouse waar zendelingen zijn ondergebracht die onderricht krijgen en wachten op hun vertrek naar het buitenland. In die appartementen wonen (tijdelijk) voorts buitenlandse geloofsgenoten die in Nederland een kijkje komen nemen.

De SoW-kerken zijn trots op hun Dienstencentrum, dat ze niet zien als ,,een arrogant machtscentrum'', maar dat ze graag omschrijven als ,,een zelfbewust kerkcomplex''. Van der Kamp: ,,De ligging kon niet mooier. Waar kun je, als je het over God hebt, beter zitten dan in een wijk die Oog in Al heet?''