`Nieuw Eurokorps zal positie NAVO niet ondermijnen'

De Britse en Franse politieke leiders hebben hun jaarlijkse top gisteren in Londen afgesloten met de belofte dat een nieuwe Europese interventiemacht de NAVO niet zal ondermijnen.

Het korps, tot 60.000 man sterk en binnen twee maanden inzetbaar, zou alleen optreden bij crises ,,in consultatie met alle partners'' en ,,alleen waar de Alliantie als geheel niet bij is betrokken'', aldus de Britse premier Blair. Volgens de Franse president Chirac ,,versterkt dat de NAVO'' en ,,verhoogt het de veiligheid in Europa''. Amerikaanse politici hebben gezegd te vrezen dat een sterke Europese defensie-identiteit ,,een concurrent van de NAVO'' wordt.

In een gezamenlijke verklaring riepen Blair, Chirac en de Franse premier Jospin de EU-top in Helsinki op om ,,een beslissende stap voorwaarts'' te zetten door ,,politieke en militaire instrumenten op te zetten'' die de EU in staat moeten stellen ,,effectieve operaties onder EU-bevel'' uit te voeren en zijn ,,volledige rol binnen operaties van de Alliantie te vervullen''.

Londen en Parijs vragen de EU-leiders om de op- en inrichting van het nieuwe korps goed te keuren, en om een klein contingent ultrasnel inzetbare eenheden beschikbaar te stellen. Het korps zou ten minste een jaar lang in actie moeten kunnen zijn. Blair, Chirac en Jospin vragen de EU ook haast te maken met het verwerven van essentieel materieel, zoals zware transportvliegtuigen. Beide landen bieden aan om de bevelvoering van toekomstige EU-operaties via hun bestaande hoofdkwartieren voor internationale operaties te laten lopen en kondigden aan elkaars logistiek tijdens een crisis te zullen delen.

,,Dit gaat niet om een Europees leger onder Europees bevel'', zei Blair. De Europese defensie-identiteit ,,concurreert niet met de NAVO, maar versterkt de Europese mogelijkheden om op te treden waar de Alliantie als geheel niet is betrokken. Het zou ondenkbaar zijn dat we tijdens een crisis niet al onze partners raadplegen'', aldus de premier.

De Frans-Britse leiders legden hun conflict over het Franse importverbod op Brits rundvlees niet bij. Elk land ,,behoudt de eigen positie'', aldus Chirac. Beide landen zeiden echter vastbesloten te zijn hun betrekkingen niet door rundvlees te laten beschadigen. Tijdens de lunch werd fazant opgediend.