Hoofdstad Operette in problemen

De Hoofdstad Operette in Amsterdam heft als gevolg van ernstige financiële problemen 23 van de 62 formatieplaatsen op. Een deel van het personeel, de leden van het koor en het ballet, zal gedwongen worden ontslagen en voortaan op free lance-basis worden ingezet.

Volgens de operette zijn de problemen de afgelopen twee jaar ontstaan door structureel te lage subsidies en stijgende kosten als gevolg van de arbeidstijdenwet. Staatssecretaris Van der Ploeg (OCW) is niet van plan het gezelschap financieel tegemoet te komen. De ondernemingsraad, het gezelschap en de bonden zijn deze week ingelicht over de reorganisatie. Zakelijk directeur Marijke Tulp zei vanmorgen dat de stemming binnen het gezelschap er een is van verdriet, woede en onzekerheid. ,,Het personeel had de laatste jaren al vrijwillig ingeleverd met een loonstop en vermindering van de pensioenvoorziening.''

Als gevolg van de problemen zal de Hoofdstad Operette volgend najaar geen nieuwe productie uitbrengen. Daarna hoopt het gezelschap op een `doorstart' in januari 2001, wanneer het ministerie van OCW de kunstsubsidies voor vier jaar opnieuw heeft vastgelegd.

De Hoofdstad Operette had Van der Ploeg gevraagd om twee miljoen gulden extra boven de huidige jaarsubsidie van 6,5 miljoen. Van der Ploeg ziet niets in het blijven aanzuiveren van oplopende tekorten en vindt dat de reorganisatie moet worden betaald uit het budget van de Operette, ook als dat betekent dat het gezelschap een jaar lang niet kan werken. Zijn voorganger Nuis gaf gedurende twee jaar al enkele tonnen extra om een faillissement te voorkomen. Ook na de nu aangekondigde ontslagen heeft de Hoofdstad Operette nog 500.000 gulden extra nodig.

De Hoofdstad Operette werkt aan een artistiek en financieel gezondere toekomst. Daarbij wordt overwogen de naam te veranderen en een nieuw onderkomen te betrekken. In 2001 moet ook een nieuwe artistiek directeur, de operaregisseur Hans Nieuwenhuis aantreden. Hij is nu leider van het Internationaal Opera Centrum Nederland. Onder leiding van de huidige directeur Jaap Montagne nam de Operette al enkele jaren geleden afscheid van de ouderwetse ensceneringsstijl. Het gezelschap streeft voor de toekomst naar een verbreding van het repertoire en het spelen van meerdere producties per seizoen.

Zakelijk directeur Tulp spreekt tegen dat er een verminderde belangstelling is voor het genre `operette' ,,Er is bij publiek en schouwburgen juist een grote behoefte aan licht muziektheater. Maar door onze problemen komen we daaraan te weinig tegemoet omdat we slechts één stuk per jaar spelen en ons noodgdwongen zo risicoloos mogelijk concentreren op de Weense operette. Dat is niet onze enige taak, we hebben meer ambities.''