`Gentech heeft toekomst'

Genetische modificatie van voedingsmiddelen is een sleuteltechnologie voor de 21ste eeuw, die grote voordelen biedt. Dit heeft minister Brinkhorst (Landbouw) gisteren gezegd.

Het is voor het eerst dat Brinkhorst zich zo expliciet positief uitlaat over genetische modificatie. De Nederlandse regering wijkt hiermee sterk af van de opvattingen in Frankrijk en Groot-Brittannië, die zeer kritisch zijn over wat in Engeland `Frankenstein'-voedsel wordt genoemd. De Europese Unie (EU) heeft grote bezwaren tegen de gemodificeerde soja uit de Verenigde Staten.

Genetische modificatie is het veranderen van de genetische eigenschappen van gewassen om deze resistent te maken, sneller te laten groeien of langer houdbaar te maken. Tegenstanders van genetische manipulatie, zoals zij de techniek liever omschrijven, vinden onder meer dat er nog te weinig bekend is over de mogelijke (langetermijn)gevolgen van het veranderen van genetisch materiaal.

In Nederland heeft de nieuwe voedseltechnologie nog nauwelijks beroering veroorzaakt en heeft het kabinet tot op heden neutraal gewezen op de mogelijkheden van de technologie. Brinkhorst was gisteren in een toespraak voor voedingsproducenten van de Stichting Merkartikel in Rotterdam veel positiever. ,,Deze technologie kan flinke voordelen opleveren, zoals een toegenomen voedselproductie en een toegenomen voedingswaarde'', zei Brinkhorst.

Binkhorst is niet blij met een actie van Greenpeace eerder dit jaar tegen blikken Unox-soep waarin genetisch gemodificeerde soja is verwerkt. Greenpeace bracht de blikken terug naar producent Unilever onder het motto `niet goed, geld terug'. Unilever reageerde met: `wel goed, geen geld terug', een antwoord dat de minister met instemming begroette. ,,Ik zou het van kortzichtigheid vinden getuigen wanneer we ons nu al een allesomvattend oordeel over deze technologie laten opdringen zonder wetenschappelijke basis.''

Brinkhorst onderstreepte gisteren wel dat de consument in de supermarkt de keuze moet blijven houden. Die keuzemogelijkheid is een van de onderwerpen die volgende week aan de orde moeten komen bij de besprekingen over de liberalisering van de wereldhandel in Seattle. Amerikaanse sojaproducenten, die op grote schaal soja naar Europa exporteren, zeggen geen scheiding meer te kunnen maken van wel en niet gemodificeerde soja. De EU wil dat de producenten die scheiding wel maken.