Confrontatie boeren over mestbeleid

Landbouworganisatie LTO-Nederland is boos opgestapt uit een overleg met minister Brinkhorst (Landbouw) over diens mestbeleid. Zolang er geen wezenlijk ander voorstel ligt, wenst LTO niet verder te praten.

Volgens de LTO-voorman is het mestplan onhaalbaar. Hij sprak gistermiddag van een ,,onoverbrugbare kloof'' tussen de boerenpraktijk en de plannen van het kabinet. Het is na het opstappen van de sociale partners bij het overleg over de sociale zekerheid en het vroegtijdig vertrek van de milieubeweging uit het overleg over de luchtvaart de derde keer in één week dat de overheid in aanvaring komt met een gesprekspartner.

Brinkhorst heeft verbaasd gereageerd op het opstappen van Doornbos. ,,We hebben niet eens overlegd over het mestbeleid. Voordat we überhaupt aan een gesprek konden beginnen waren ze alweer vertrokken.''

De minister zou de situatie vandaag in het kabinet bespreken. Hij onderstreept dat ,,wetten voor iedereen gelden, dus ook voor boeren''. Brinkhorst verwacht ook verder te praten met de boerenleiders. ,,We zijn nog niet van elkaar af. De boerenleiders dragen ook verantwoordelijkheid. De discussie eindigt niet op een regenachtige donderdagmiddag in de blauwe zaal van het ministerie.''

De Tweede Kamer is teleurgesteld over het opstappen van LTO. Waalkens (PvdA) spreekt van ,,een deuk in het poldermodel''. Ter Veer (D66) constateert dat steun van boeren mooi zou zijn, ,,maar de regering regeert''. De VVD-fractie wil pas met Brinkhorst praten als hij het met LTO eens is. Volgende week moet Brinkhorst zijn plan in Brussel deponeren.

Volgens Doornbos zijn de marges die Brinkhorst de boeren in zijn mestplan laat ,,veel te smal''. De nieuwe mestnormen zouden in de praktijk onhaalbaar zijn. Als het warmer of natter weer is dan verwacht, werkt de mest anders uit en moeten boeren torenhoge boetes betalen, stelt Doornbos. ,,De minister gaat niet uit van wat op de boerderij kan, maar alleen van de Europese nitraatrichtlijn.''

In het mestplan staat dat boeren uiterlijk over vier jaar hun mestbeleid `in evenwicht' moeten hebben: er mag geen verschil meer zijn tussen de hoeveelheid mest die een bedrijf produceert en de hoeveelheid die op het land kan worden verwerkt. Boeren kunnen contracten sluiten met akkerbouwers, zodat zij daar hun mest kwijt kunnen. De hoeveelheid mest per hectare akkerland wordt aan een maximum gebonden. De verwachting is dat het plan ten minste 6.000 boerenbedrijven de kop kost.

HOOFDARTIKEL pagina 7