Coalitie juicht Europese aanpak van drugs toe

De Europese Unie gaat meer aandacht besteden aan preventie van drugsgebruik en hulp aan drugs- verslaafden. Tweede- Kamerleden vinden een Europese aanpak heel wenselijk, als die conform het Nederlandse beleid is.

De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 juichen een geharmoniseerd Europees drugsbeleid van harte toe, als dat maar wel min of meer conform het Nederlandse is. Dat blijkt uit de reacties van de paarse fracties in de Tweede Kamer op een `Europese strategie' die gisteren in Brussel naar buiten kwam.

Het document, opgesteld door de Europese Commissie, is inmiddels aanvaard door de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten in Brussel, maar moet nog worden besproken door de regeringsleiders, die 10 en 11 december in Helsinki bijeenkomen.

Uit de strategie blijkt dat de Europese Unie meer dan tot dusverre aandacht wil besteden aan preventie en hulp aan drugsverslaafden. Daarnaast moeten politie en justitie zich zwaarder inspannen om het drugsgebruik terug te dringen. De Europese Commissie wil het gebruik vooral bij jongeren onder de achttien jaar verminderen, het aantal doden als gevolg van intoxicaties omlaag brengen, meer aandacht besteden aan de behandeling van verslaafden en de drugsgerelateerde misdaad bestrijden. Ook de Nederlandse vertegenwoordiger in Brussel heeft het stuk aanvaard. Maar in de strategie ontbreekt het heldere onderscheid tussen soft- en harddrugs dat zo kenmerkend is voor het Nederlandse beleid.

PvdA-woordvoerder Van Oven noemt een Europese aanpak `heel wenselijk'. Volgens hem leidt dat tot meer onderling begrip tussen de lidstaten. ,,Maar zo'n beleid mag niet ten koste gaan van wat wij van wezenlijk belang vinden in dat drugsbeleid. Essentiële punten zijn het onderscheid in soft- en harddrugs en in gebruik en handel. Het Nederlandse beleid ten aanzien van drugs is met veel vallen en opstaan tot stand gekomen. Dat gooien we dus niet zo maar te grabbel. Maar ik ben wel optimistisch. We staan allang niet meer alleen in onze opvattingen. Je ziet duidelijk dat Frankrijk en Duitsland onze kant op komen. Het Europese beleid lijkt ook in die richting te gaan.''

Ook VVD-specialist Nicolaï zegt ,,op zich voorstander te zijn van een afstemming van het drugsbeleid op Europees niveau''. Dat neemt niet weg dat hij overtuigd is van de voordelen van het Nederlandse beleid, met name waar het gaat om de scheiding tussen soft- en harddrugs. ,,Het is onzin op voorhand te stellen dat we geen water in de wijn zouden willen doen, maar aan een aantal cruciale kenmerken van ons beleid willen we in elk geval vasthouden. Natuurlijk zijn er tussenvormen denkbaar. Maar dat die scheiding tussen soft- en harddrugs in stand moet blijven is ook rationeel hard te maken in termen van volksgezondheid'', zegt Nicolaï.

Ook Dittrich (D66) zegt volmondig `ja' tegen een Europees beleid op drugsgebied. ,,Vraag is alleen hoe dat eruit moet gaan zien. Wij hebben daar duidelijke ideeën over, maar die sporen helaas niet geheel met die van Brussel. Dat wil zeggen dat wij het gebruik van softdrugs en het bestaan van de handel daarin door coffeeshops willen gedogen. Steeds meer landen beginnen daarvoor te voelen, maar Brussel blijft te veel redeneren vanuit een repressieve gedachte. Het wordt dus niet een probleem, het is het al. Onze taak is daarom gelegen in een frappez toujours, we moeten andere lidstaten blijven wijzen op de voordelen van ons beleid. We hebben minder drugsdoden en minder jonge verslaafden'', aldus Dittrich. ,,Het lukt wel parlementariërs uit andere lidstaten daarvan te overtuigen, maar het probleem is dat er steeds nieuwe komen. En juist in verkiezingstijd krijgt die repressie-kant de overhand. Dat bekt nu eenmaal lekker weg.''

CDA-woordvoerder Van de Camp is er van overtuigd dat er een Europees drugsbeleid moet komen. ,,Om de eenvoudige reden dat de drugsproblematiek zich absoluut niet aan landgrenzen houdt. Het is dus heel begrijpelijk dat Chirac grote moeite heeft met een geisoleerd Nederlands beleid. Hij ziet met lede ogen aan dat de jeugd uit Noord-Frankrijk naar Rotterdam, Eindhoven en Zeeland trekt om drugs te kopen. Paars kan wel vasthouden aan die marktscheiding tussen soft- en harddrugs, maar dat is klinkklare onzin. In een coffeeshop waar cannabis te koop is, kun je ook moeiteloos xtc en cocaïne krijgen,'' zegt Van de Camp. ,,Bij het totstandkomen van een Europees beleid wordt het dus een zaak van geven en nemen. Wij moeten absoluut concessies doen. We kunnen natuurlijk moeilijk voorop gaan lopen als het om een Europees asielbeleid gaat, zoals vorige maand in Finland, en tegelijk roepen dat er met geen vinger naar het Nederlands drugsbeleid mag worden gewezen.''