Band met Jakarta bloeit op

Minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking, die een tweedaags bezoek brengt aan Indonesië, is zeer enthousiast over de nieuwe regering van president Abdurrahman Wahid. ,,De integriteit van de zojuist aangetreden regering staat buiten kijf'', zei Herfkens. ,,Ook het Internationale Monetaire Fonds heeft voldoende vertrouwen.''

Gisteren maakte Herfkens al bekend dat de ontwikkelingsrelatie tussen Nederland en Indonesië na zeven jaar is hersteld.

Oud-president Soeharto verbrak die relatie uit woede over opmerkingen van toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Pronk. Hij liet zich naar aanleiding van een bloedbad op Oost-Timor kritisch uit over de rechten van de mens in Indonesië. Soeharto moest vorig jaar aftreden.

Herfkens kon nog niet aangeven hoeveel ontwikkelingsgeld er precies naar Indonesië zal gaan, omdat de beleidsvoornemens van de regering-Wahid nog nader moeten worden uitgewerkt. Dat zij toch nu al toezeggingen doet, noemde zij een politiek signaal. Het zal volgens Herkens gaan om een bedrag van enkele tientallen miljoenen guldens. ,,Dit is een land met ruim 200 miljoen inwoners en dan kun je niet aankomen met vijf miljoen'', aldus Herfkens.

Herfkens zei zeer hartelijk te zijn ontvangen door vice-president Megawati, die de in het buitenland verblijvende president Wahid verving, en door minister van Economische Zaken Kwik Kian Gie. Kwik, die in Rotterdam heeft gestudeerd en getrouwd is met een Nederlandse, wil volgens Herfkens graag dat er meer Indonesische studenten met een beurs in Nederland kunnen studeren. ,,Daar heb ik ja op gezegd'', aldus Herfkens.

VRAAGGESPREK pagina 2