Het nieuws van vrijdag 26 november 1999

Jammer voor Nederland

Enige jaren geleden beklaagde een tolk die regelmatig optrad bij de behandeling van asielaanvragen door alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) zich erover dat menig ambtenaar zich zand in de ogen liet strooien. ,,Minderjarig, wat heet. Alleenstaand? Ja, ze komen hier alleen naar toe maar heus niet alleen omdat ze in hun eigen land kans op vervolging lopen.'' De tolk weigerde destijds pertinent met naam en toenaam met haar ervaringen naar buiten te komen. ,,Daar zitten de ambtenaren van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) niet op te wachten.'' Volgens Elsevier weten ama's de weg naar Nederland goed te vinden: ,,Vrijwilligers staan klaar om ze Nederlands te leren, er is zelfs een aparte stichting voor in het leven geroepen die zorgt voor speciale opvang en huisvesting.'' Terwijl het aantal `gewone' asielzoekers daalt, komen de ama's met zeshonderd per maand binnen (niet zelden via mensensmokkelaars) en wordt zelden iemand teruggestuurd terwijl ,,al jaren bekend is dat de speciale ama-regeling misbruik in de hand werkt van asielzoekers die sjoemelen met hun leeftijd (...). Acht op de tien doen ten onrechte een beroep op de aparte status van ama'', aldus Elsevier. Jammer voor het Nederlandse beleid maar dat zal, om de werkelijk nooddruftigen een veilig heenkomen te bieden, drastisch moeten worden bijgesteld. Jammer ook dat dat weer de nodige tijd zal kosten: ,,Zo worden de problemen alleen maar groter en kunnen de mensensmokkelaars blijven profiteren'', schrijft Elsevier.