Zelfstandigen

Onder de kop `Ziekenfonds dupeert duizenden zelfstandigen' schreef Jochen van Barschot in NRC Handelsblad van 12 november een artikel over de verplichte ziekenfondsverzekering voor kleine ondernemers. Helaas zat er een fout in: niet 5.000 zelfstandigen gaan er door de nieuwe regeling op achteruit, maar tegen de 80.000. De Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende wet geeft de rekensom: 310.000 mensen moeten van verzekeringsvorm veranderen; voor een kwart daarvan zal dat negatief uitwerken. Het is dus nog veel erger dan het artikel suggereert.

De verdere inhoud van het artikel benadrukt overigens terecht de discrepantie tussen de goede bedoelingen van minister Borst en de praktische uitwerking van haar regelgeving. Zelf ben ik beeldend kunstenaar en stel ik mij – uit vrije wil – tevreden met een uiterst bescheiden inkomen. Dat gaat er nu – noodgedwongen – zo'n 1.000 tot 1.500 gulden per jaar op achteruit als gevolg van een goedbedoelde regeling. Intussen weet ik, dat ook talloze collega's in hetzelfde lekke schuitje terechtkomen. De woordvoerder van de minister probeert de zaak af te doen met de opmerking, dat het effect van de wet tevoren is onderzocht en dat bekend was, dat er mensen op achteruit konden gaan. Hij zegt dus: die mensen moeten niet mopperen, want de wetgever en ik wisten het al. Bovendien gaat hij voor het gemak voorbij aan de MvT die zegt, dat de berekende consequenties ,,met meer dan de gebruikelijke onzekerheid zijn omgeven.'' Met andere woorden: We weten het niet, maar we wagen de gok.

Waarom dan toch dit monstrum: Mensen een recht willen geven en ze een dure verplichting door de strot duwen? Geen mens met gezond boerenverstand zal het begrijpen. Waarom potentiële slachtoffers niet de vrije keuze laten voor de ene of voor de andere verzekeringsvorm? Waarom een betuttelende regeling met kostbare rompslomp? Want volgens dezelfde MvT kost deze ondoordachte grap de staatskas eenmalig 12,5 miljoen gulden (voor de invoering ervan) en jaarlijks nog eens 8 miljoen gulden voor de uitvoering door de belastingdienst.