`Wetten en regels straks op Internet'

De overheid zal in haar contacten met het bedrijfsleven meer gebruik gaan maken van Internet en andere vormen van elektronische communicatie. Er komt een aparte website waarop regels, formulieren en wetten zijn op te roepen. Zo kan een deel van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden weggenomen. Dat zei minister Jorritsma vanmorgen in een reactie op het rapport van de Commissie Administratieve Lasten. De Commissie, onder voorzitterschap van oud-Shell-topman J. Slechte, heeft op verzoek van Jorritsma een aantal adviezen en aanbevelingen gedaan om de adminstratieve lasten voor het bedrijfsleven te verminderen.

Op de nog op te richten website, die onder de al bestaande site Overheidsloket 2000 (www.ol2000.nl) kan worden gehangen, moeten ondernemers snel de juiste formulieren en gegevens kunnen vinden. Daarvoor is een vergaande integratie van overheidsgegevens noodzakelijk.

Naast de rijksoverheid moeten ook gemeenten hun formulieren op het net zetten. ,,Door gebruik te maken van koppelingen tussen de bestanden kan een hoop dubbel werk voorkomen worden'', stelde commissievoorzitter Slechte vanmorgen. In Denemarken en Noorwegen bestaan al dergelijke overheidssites en die werken volgens de commissie goed.

De noodzaak de administratieve lasten terug te dringen werd begin dit jaar pijnlijk duidelijk. Toen bleek dat de kosten van de papierberg waren opgelopen van 13 miljard gulden in 1993 naar 16,5 miljard gulden vorig jaar. Ondernemers zijn circa elf uur per week bezig met taken als loonadministratie en vergunningaanvragen.

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld de lasten deze regeerperiode met twee miljard gulden te verminderen. Volgens de minister is op lange termijn een veel grotere winst haalbaar. ,,Als we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van elektronische gegevensuitwisseling kan de winst enkele miljarden guldens worden'', aldus Jorritsma. Zij ziet ,,ICT als belangrijkste hulpmiddel voor het terugdringen van de papieren lastendruk.

Eind dit jaar gaat het ministerie van Economische Zaken over op het elektronisch verstrekken van subsidies. Ook de reorganisatie van de Belastingdienst, waarbij het nu mogelijk is de belastingformulieren via e-mail aan te vragen en te versturen, draagt bij aan een vermindering van de lasten. Naast de inzet van ICT adviseert de commissie meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van de wetgeving. De overheid zou volgens Slechte c.s. meer aandacht moeten hebben voor moderne kwaliteits- en managementprincipes. In oktober al had Jorritsma een advies van Slechte c.s. overgenomen door een onafhankelijk advies- en toezichtorgaan op te richten dat zich bezig houdt met het beteugelen van de papierstroom. Deze gaat uiterlijk 1 maart van start.

INTERVIEW pagina 16