VN-geld: inzicht is onvolledig

Nederland geeft jaarlijks circa 2,5 miljard gulden uit aan 129 internationale organisaties als de VN, de Wereldbank, de NAVO en het VN-ontwikkelingsfonds UNDP. Maar een volledig overzicht van wat er met dat geld gebeurt ontbreekt en de verslaggeving van de internationale organisaties biedt onvoldoende basis voor een nauwkeurig oordeel over hun beheer en werk, aldus de Algemene Rekenkamer.