`Vaticaan sloopt oude villa voor parkeerplaatsen'

Cultuurbeschermingsgroepen, archeologen en historici beschuldigen het Vaticaan en de gemeente Rome ervan in stilte een waardevolle oude Romeinse villa vol fresco's te slopen om plaats te maken voor een parkeerplaats voor bussen.

Het gaat om de werkzaamheden in de Gianicolo-heuvel, aan de zuidkant van het Vaticaan. De tunnel hierdoorheen wordt verbreed en er wordt een ondergrondse parkeerplaats aangelegd voor de honderden bussen die bij het jubeljaar volgend jaar pelgrims naar het Sint Pietersplein zullen brengen.

Een groep deskundigen van Italia Nostra, een actiegroep die zich inzet voor het behoud van het culturele erfgoed, zei op een persconferentie gisteren dat een groot deel al is verwoest, maar dat de heuvel nog steeds, ,,rijk (is) aan buitengewoon belangrijk archeologisch en historisch bewijs''.

Italia Nostra en een grote groep medestanders willen dat het werk wordt stilgelegd. Het conflict is zo hoog opgelopen dat het is doorgeschoven naar het kabinet. Dat zou morgen hierover een besluit nemen.

In de zomer kwamen er berichten dat tijdens het werk binnen in de heuvel resten waren ontdekt van de Domus Agrippina, van de moeder van keizer Caligula. Hierbij zijn ook muren met fresco's gevonden. Volgens de Groene burgemeester van Rome, Francesco Rutelli, die zijn prestige heeft verbonden aan het op tijd klaar zijn van de werkzaamheden voor het jubeljaar, zijn de fresco's in veiligheid gebracht en is er verder niets interessants meer. Maar nadat een paar dagen geleden een nieuw stuk muur is ontdekt, wordt sterk getwijfeld aan Rutelli's woorden.

Na de eerste berichten over archeologische vondsten werden oproepen om het werk stil te leggen afgewimpeld met het argument dat het om grondgebied van het Vaticaan gaat. Volgens juristen staat dit open voor discussie.

Het werk in de Gianicolo is al eerder bekritiseerd. De directeur archeologie van de gemeente Rome, Adriano La Regina, heeft gezegd dat bij de werkzaamheden een necropool is vernietigd met graven van vroeg-christelijke martelaren. ,,Veel deskundigen zeggen dat er heel wat materiaal was'', zei de architect die namens de regering toezicht moet houden op het werk, Claudio Mocchegiani. ,,Misschien was er wel een hele necropool. Maar alles veranderde in puin toen ze de heuvel uitgraafden om er een parkeerplaats te maken.''