Stemmen op dag van democratie

De dag dat er Tweede-Kamerverkiezingen worden gehouden zou de `dag van de democratie' moeten zijn, waarop iedereen vrij is. Minister Peper (Binnenlandse Zaken) vindt dat idee van SP-kamerlid Kant op zijn minst bespreekbaar, zo zei de bewindsman gisteren tijdens een overleg met de Commissie voor Binnenlandse Zaken over de ontwikkelingen in het kiesrecht.

Of zo'n dag er komt hangt volgens Peper niet alleen af van instemming door het hele kabinet, maar ook van de opstelling van werkgevers en werknemers. Bovendien kan het nooit een `extra' vrije dag zijn, er zal een andere voor moeten worden ingeleverd.

Of zo'n vrije dag ook meer kiezers naar de stembus trekt blijft daarbij een vraag, maar het is wel de bedoeling. Als kiezers op zo'n vrije dag massaal naar pretparken trekken zou het doel voorbij worden geschoten, tenzij experimenten met elektronisch stemmen goed uitpakken. Het kabinet heeft al besloten tot dergelijke proeven, waardoor kiezers hun stem kunnen uitbrengen, ongeacht de plaats waar zij zich bevinden. Bedoeling is in 2003 in een aantal gemeenten te beginnen met zo'n manier van `lange afstandskiezen'. Het gaat daarbij om raads- en statenverkiezingen. Voor die vorm van kiezen is overigens wel een wijziging van de Kieswet nodig, zo zei minister Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) gisteren in de Kamer.