Spaanse banksector

In NRC Handelsblad van 8 november schrijft correspondent Steven Adolf over de Europese ambities van de Spaanse banksector. Ook al hoort het niet bij de hoofdzaak van de informatie, toch zou ik twee onjuistheden recht willen zetten.

Ten eerste, het Opus Dei is niet een katholiek kerkgezelschap, maar een personele prelatuur, dat wil zeggen, een diocees, alhoewel niet plaatselijk, door mensen over de hele wereld onder een bisschop gevormd. Ten tweede: deze prelatuur heeft geen thuisbank. Mochten de eigenaren van Banco Popular, of van welke bank dan ook, lid van het Opus Dei zijn, dan komen noch baten noch schulden aan de prelatuur of aan de rest van de leden toe.