ORGANISATIES

Stichting soa-bestrijding

Heeft tot doel seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) tegen te gaan, zoals de HIV-infectie. De stichting beschikt over voorlichtingsmateriaal en heeft ook een telefonische informatielijn die 24 uur per dag bereikbaar is: 0900 910 91 06. Adres: postbus 8189, 3503 RD Utrecht, (030) 234 37 00; fax (030) 233 17 13, e-mail sstoa@knoware.nl

Aids Fonds

Houdt zich bezig met de bestrijding van aids en ondersteuning van mensen met HIV of aids. Het Aids Fonds verwerft zijn middelen uit eigen activiteiten en krijgt bijdragen van het Ministerie van VWS. Het geld is bestemd voor individuele hulp, zorg, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie en projecten in ontwikkelingslanden. Ook behoren dienstverlening en belangenbehartiging van mensen met HIV of aids tot de taken van het fonds. Het Aids Fonds heeft een landelijke hulp- en informatietelefoon voor vragen over HIV en aids:0800 022 22 20. De lijn is gratis en anoniem te bellen op werkdagen van 14.00 tot 22.00 uur.

Afapac

African Foundation for Aids Prevention and Counseling. Houdt zich bezig met informatie over aidspreventie in het bijzonder aan Afrikanen die in Nederland wonen. Geeft advies, begeleidt besmette patiënten en houdt daarbij rekening met hun culturele achtergrond. Adressen: Daalwijk 29, 1102 AA Amsterdam,(020) 600 34 54, fax (020) 600 62 69; Westersingel 103, 3015 LD Rotterdam,(010) 436 45 93, fax (010) 436 99 65. E-mail: 1.afapac@wxs.nl