ONDERZOEKEN

Behandelende artsen onderstrepen zonder uitzondering dat meer onderzoek naar kinderen met aids nodig is. Nederland loopt internationaal gezien voorop, onder meer bij het onderzoek naar farmacokinetiek, de studie naar de opname van medicatie in het bloed. Tot nog toe is weinig bekend over de dosering van medicijnen voor kinderen; duidelijk is echter wél dat de opname in het bloed wezenlijk anders verloopt dan bij volwassenen en dat onjuiste dosering kan leiden tot resistentie voor het toegediende geneesmiddel. Financiering van onderzoek naar kinderen met aids komt echter moeizaam tot stand. Het ministerie van VWS stelt minder geld beschikbaar dan voorheen en het geld dat er is, gaat vooral naar onderzoek naar volwassen aidspatiënten, klagen de kinderartsen. Annemarie van Rossum, die vanaf 1997 landelijk onderzoek op onder meer farmacokinetisch gebied verricht, vat het dilemma als volgt samen: ,,Instanties als het Aidsfonds beschouwen mijn onderzoek als een medicijnstudie, die betaald zou moeten worden door de farmaceutische industrie. Maar voor de farmaceuten is de doelgroep te klein en de dosering te laag om mijn onderzoek economisch interessant te maken.'' Onderzoek naar de behandeling van aidskinderen in Afrika is economisch helemaal onrealiseerbaar. Een mogelijke uitweg uit de financiële impasse zou een ambassadeur van buitenaf kunnen bieden, denkt kinderarts Ronald de Groot. Een persoon van nationaal aanzien uit het bedrijfsleven of de politiek zou de vier betrokken partijen op één lijn moeten brengen; wie weet wat er mogelijk is op onderzoeksgebied naar aidskinderen als de nationale en internationale overheden, de wetenschap en de farmaceutische industrie de handen ineenslaan.