Minister ziet nog ruimte voor overleg

Het kabinetsplan voor de herziening van de sociale zekerheid biedt volgens minister De Vries (Sociale Zaken) nog ruimte tot onderhandelen voor de sociale partners.

Hij heeft werkgevers en werknemers daarom dringend verzocht het voorstel alsnog met hem te bespreken, voordat ze morgen bijeen komen in de Stichting van de Arbeid.

Afgelopen dinsdag braken de vakbonden en de werkgeverscentrales hun gesprek met De Vries af, omdat ze vinden dat de minister de sociale partners buitenspel zet in zijn plannen voor een nieuw sociale-zekerheidsstelsel. De Vries wil van de uitvoering van de werknemersverzekeringen zoals de WW en de WAO een geheel publieke taak maken. De werkgevers en werknemers menen dat ze daardoor geen enkele invloed op de uitvoering van de sociale zekerheid kunnen uitoefenen.

Voorzitter A. Verhoeven van de vakcentrale MHP vindt dat werkgevers en werknemers terug moeten keren naar de onderhandelingstafel. ,,We moeten binnen dit model naar verbeteringen zoeken'', stelde Verhoeven. FNV-voorzitter De Waal zei dinsdag nog namens de sociale partners dat hij alleen wil praten als de hoofdlijnen van het plan van De Vries van tafel zijn.

PvdA-fractieleider Melkert riep de sociale partners gisteren op de dialoog met het kabinet te hervatten. ,,Want met de rug naar elkaar: zo doen we dat niet in Nederland'', zei hij na afloop van het wekelijkse Torentjesoverleg. Fractieleider De Graaf van D66 kritiseerde ,,de retoriek'' van FNV-voorzitter De Waal ,,die doet alsof de klassenstrijd nu net weer begint''. Met VVD-fractieleider Dijkstal vindt hij dat het kabinet vast moet houden aan de voorstellen van de bewindslieden op Sociale zaken. De Tweede Kamer voert vanavond op verzoek van GroenLinks en CDA een spoeddebat met minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst.

De sociale partners stellen zich hard op omdat voor hen alleen een rol is weggelegd in de Raad van Advies die de minister van Sociale Zaken en het Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen (LIWI) adviseert. Dit LIWI is verantwoordelijk voor de Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) die in het hele land komen en het aanvragen van een uitkering en de bemiddeling naar werk moeten samenbrengen achter één loket. Voorzitter J. Buurmeijer van het LISV, de opdrachtgever van uitkeringsinstanties, heeft De Vries gisteren voorgesteld de Raad van Advies een zwaardere taak te geven en zeggenschap te geven over de besteding van reïntegratiegelden die bedoeld zijn om uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. In het plan van het kabinet krijgt het LIWI die bevoegdheid. Sociale partners zijn daarin niet vertegenwoordigd. De Vries noemde de suggestie via zijn woordvoerder ,,bespreekbaar''.

PLAN VIA www.nrc.nl