Milieuclubs staken overleg over Schiphol

Milieu- en bewonersorganisaties zijn gisteren uit het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOPS) gestapt. Daarmee komt een einde aan het overlegorgaan zoals minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) dat in november 1998 instelde. Volgens TOPS-voorzitter H. van der Vlist heeft het voortzetten van het overleg zonder de milieubeweging weinig zin. Binnen TOPS overlegden milieu- en bewonersorganisaties, de luchtvaartsector en diverse maatschappelijke groeperingen over de milieunormen rond Schiphol. De milieubeweging stapt uit het TOPS-overleg omdat het kabinet beloftes niet zou nakomen. Volgens woordvoerder W. Duyvendak krijgt Schiphol de mogelijkheid om meer geluidsoverlast te veroorzaken dan de bedoeling was.