Meer schade en letselclaims maken autopolis duurder

Premies voor autoverzekeringen gaan weer omhoog. Veel ongelukken, veel claims.

Is er nog een autoverzekeraar die de kerst haalt zonder rode cijfers? Na een paar rustige jaren is het weer grondig mis in de schadeverzekeringen. Gevolg: flinke premieverhogingen voor de autoverzekeringen. De branche als geheel zal dit jaar een verlies van mogelijk 600 miljoen gulden realiseren.

Delta Lloyd, Aegon en Royal Nederland maakten afgelopen week bekend dat de autoverzekeringen hun resultaten hebben aangetast. ASR (Amersfoortse Stad Rotterdam) en Fortis zullen deze week waarschijnlijk volgen. De oorzaken, aldus directeur C. Krijgsman van Royal Nederland: ,,Een hogere schadefrequentie en meer claims na letselschade.''

Iedereen in de branche heeft dezelfde problemen, zegt de directeur. ,,Niet alleen bij ons zal de premie volgend jaar met ten minste 10 procent omhoog moeten.'' In de praktijk is de verhoging nog groter omdat mensen gemiddeld in steeds duurdere auto's rijden. De premies zijn (onder meer) gerelateerd aan de aanschafprijs.

Gek genoeg is de droge zomer een belangrijke oorzaak van de vele brokken die nu worden gemaakt. ,,Na zo'n zomer is iedereen gewend aan droog weer en rijdt dus lekker door. Als het dan in het najaar plotseling gaat regenen, gebeuren de meeste ongelukken'', aldus Krijgsman. Ook het vele onderhoud aan de wegen veroorzaakt extra ongelukken. Royal Nederland, nummer drie in autoverzekeringen, hoopt dit jaar nog net in de zwarte cijfers te blijven.

Dat lijkt Delta Lloyd niet meer te lukken. ,,Als je de schade en de provisie van het premie-inkomen aftrekt, wordt het inderdaad negatief'', aldus directeur F. Elion van het schadebedrijf bij Delta Lloyd. ,,Voor komend jaar gaan de premies bij ons 7 procent omhoog.''

Los van de vele ongelukken zorgt ook de claimcultuur voor extra kosten. ,,Tot vorig jaar kreeg een slachtoffer via een basisvoorziening standaard 20.000 gulden. Nu kunnen de kosten volledig worden geclaimd. Dat kan leiden tot een veelvoud van dat bedrag'', aldus Krijgsman.

Niet alleen letseladvocaten jagen achter financiële genoegdoening aan. ,,Ook de overheid doet daaraan mee. Wanneer een verkeersslachtoffer via de volksverzekering AWBZ een uitkering krijgt, probeert de overheid deze schade te verhalen op de particuliere verzekeraars'', stelt Elion. Volgens hem neemt het bewustzijn bij verzekerden van hun rechten nog steeds toe. ,,Whiplashes bestonden vroeger ook al, maar toen werd niet direct een relatie met een verkeersongeluk gelegd.''

Door de toegenomen claimcultuur is het werkterrein van autoverzekeraars uitgebreid. ,,Het is in ieders belang dat verkeersslachtoffers bijvoorbeeld snel weer in het arbeidsproces worden opgenomen. Daarom werken we ook binnen autoverzekeringen met reïntegratieteams die mensen zo snel mogelijk weer aan de slag moeten helpen'', aldus Elion.

Er is nog een verschil met vorig jaar. Het aantal diefstallen neemt toe. ,,De laatste anderhalf jaar was er een dalende trend, maar sinds een maand of vier zien we het aantal diefstallen weer stijgen.''

Precieze verliescijfers voor de autoverzekeraars zijn volgens het Verbond van Verzekeraars nog niet bekend, maar vorig jaar was de neergang in de verdiensten al zichtbaar. Toen haalde de verzekeraars 7,2 miljard gulden binnen aan `autopremies', waarvan gemiddeld 3 procent aan winst overbleef. In 1997 was dat nog 7 procent.

De meeste trucs om de autobestuurder voorzichtiger te maken en dus het schadebedrag te laten beperken zijn volgens Krijgsman inmiddels wel geprobeerd. ,,We hebben bijvoorbeeld met een `zwarte doos' bij vrachtwagens gewerkt. Dat werkte een paar weken, maar het effect zakte vervolgens weer weg. Ook met ingrijpen op de no-claimkorting hebben we enige ervaring, maar dat wordt direct door de klant afgestraft.''