Kroatië voorkomt een crisis

Het Kroatische parlement heeft de grondwet gewijzigd om zijn eigen voorzitter in staat te stellen als interim-president op te treden, dit gezien de ernstige ziekte van president Franjo Tudjman.

Het parlement stemde met 85 tegen 28 stemmen voor het grondwetsamendement dat voorziet in een tijdelijke overdracht van de presidentiële bevoegdheden aan de voorzitter van het parlement. Tot nu toe konden die bevoegdheden alleen worden overgedragen bij de dood, het aftreden en een permanent onvermogen van de president. Volgens de vice-voorzitter van het parlement, Vladimir Šeks, is er geen sprake van dat Tudjman permanent incapabel is. ,,President Tudjman leeft. Hij en zijn artsen vechten voor zijn leven.'' Wel, aldus Šeks, zal ,,zeer spoedig'' de aankondiging komen dat Tudjman tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen en dat parlementsvoorzitter Vlatko Pavletic zijn taak ad interim overneemt.

Het laatste medische bulletin van de presidentiële artsen noemt de gezondheidstoestand van Tudjman ,,ernstig''. De Kroatische media gaan ervan uit dat hij in coma is en aan een beademingsapparaat ligt; volgens sommige media is hij klinisch dood.

De grondwetswijzigingen voorkomen een constitutionele crisis. Op 27 november loopt de termijn van het huidige parlement af, hetgeen betekent dat uiterlijk op 27 januari verkiezingen moeten worden gehouden. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de Kroaten op 22 december naar de stembus zouden gaan. Die verkiezingen hadden op 22 november door Tudjman per decreet moeten worden uitgeroepen, maar op die dag was de president niet in staat het betreffende decreet te tekenen. Nu gaat men ervan uit dat de Kroaten na Kerstmis, maar voor midden januari naar de stembus gaan. (Reuters)