GEVOLGEN

Wat de economische gevolgen van de aidsepidemie in Afrika precies zijn, valt volgens economen moeilijk vast te stellen. Maar er is een groot aantal deelstudies verricht. Enkele conclusies:

Een kwart van de arbeidskrachten op de commerciële suikerrietplantages in Kenia is besmet met het virus dat tot aids leidt. De bedrijfsbijdrage aan begrafeniskosten is tussen 1989 en 1997 vervijfvoudigd, de bijdrage aan gezondheidskosten is in diezelfde periode vertienvoudigd. De productiviteit is tussen 1993 en 1997 met de helft gedaald.

Veertig procent van de bedrijven in Zimbabwe is bang dat de bedrijfsvoering in gevaar komt omdat steeds meer leidinggevenden en geschoolde werknemers aan aids overlijden. Veel firma's zijn ertoe overgegaan voor alle vrijkomende specialistische functies niet een maar twee mensen te trainen. Ze houden er rekening mee dat een van hen vroegtijdig sterft.

De economische schade door aids overtreft de buitenlandse hulp die Afrika krijgt.

Vrijwel alle aidslijders sterven in de bloei van hun leven. Gemiddeld hadden ze nog ten minste vijftien werkzame jaren voor de boeg.

In Zimbabwe, Zambia, Botswana en Zuid-Afrika zijn de scholingskosten van bedrijven sinds 1991 met 500 procent gestegen.

Van de 235.000 werknemers in de Zuid-Afrikaanse goudmijnen is ten minste eenderde besmet. Een kwart van de winst van die bedrijven gaat op aan onkosten die voortvloeien uit de epidemie.