Gak brengt ontslagen 40 pct terug tot 170

De reorganisatie bij uitkeringsinstantie Gak leidt tot 170 gedwongen ontslagen. Dat heeft de directie gisteren laten weten aan de vakbonden. Eerder had het Gak, waar ruim 10.000 mensen werken, 300 ontslagen aangekondigd.

Bij de afdelingen van het Gak die zich bezighouden met de uitvoering van de Werkloosheidswet (WW) vallen de meeste ontslagen. Door de voortdurende daling van de werkloosheid vragen steeds minder mensen een WW-uitkering aan. Het Gak heeft daardoor, aldus de directie, ,,te veel mensen in dienst voor te weinig werk''.

Doordat de inkomsten van het Gak afhankelijk zijn van het aantal verstrekte uitkeringen is de uitkeringsinstantie in de rode cijfers beland. Tot begin november bedroeg het verlies 20 miljoen gulden, over heel 1999 dreigt een verlies van 63 miljoen.

Het Gak wil het verlies beperken door voorlopig alleen werkzaamheden te verrichten die rechtstreeks geld opleveren. Zo wil het Gak voor het eind van het jaar zo veel mogelijk WW- en WAO-dossiers afhandelen. De organisatie kampt met een grote achterstand, en wil die nu inlopen. Alle beschikbare medewerkers zijn daarvoor ingezet. Andere projecten, zoals scholingsprogramma's en de aanpassing van automatiseringssystemen, zijn voorlopig stopgezet.

Twee weken geleden kondigde het Gak tevens een sanering van het personeelsbestand aan. Het dienstverband van een groot deel van de 1300 tijdelijke werknemers en uitzendkrachten is toen met onmiddellijke ingang opgezegd. Aanvankelijk is ook een aantal vaste werknemers naar huis gestuurd, maar na overleg met de bonden konden die enkele dagen later weer aan het werk.

Het Gak heeft daarna met de bonden afgesproken te inventariseren hoeveel ontslagen nodig zijn. Gisteren rolde daar het aantal van 170 uit. De vakbonden zijn nog niet overtuigd van de noodzaak van de ontslagen en hebben daar nog niet mee ingestemd. Wel zijn de bonden met de directie een sociaal plan overeengekomen, waarin het Gak de inspanningsverplichting op zich neemt de betrokkenen ,,van werk naar werk'' te bemiddelen.