EU: meer hulp aan drugsverslaafden

De Europese Unie wil bij haar drugsbeleid meer dan in het verleden aandacht gaan besteden aan preventie en hulp voor verslaafden. Tegelijkertijd wil zij echter ook meer inzet van politie en justitie om het drugsgebruik terug te dringen.

Dit blijkt uit een Europese strategie tegen drugs voor de komende vijf jaar die door de permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten in Brussel is aanvaard, en naar verwachting door de Europese regeringsleiders tijdens de top van Helsinki op 10 en 11 december zal worden overgenomen.

In het document dat ook door Nederland is aanvaard, wordt het gedogen van drugs in het geheel niet genoemd. De lidstaten zijn het erover eens dat drugsbeleid een gecombineerde aanpak vereist van instanties op sociaal en volksgezondheidsterrein en van justitie.

Volgens het EU-document is er een toenemend aantal oudere drugsgebruikers dat speciale aandacht verdient wegens gezondheidsproblemen. Er moeten preventieve maatregelen worden bedacht tegen het gebruik van drugs in gevangenissen. Ook moeten er voor verslaafde gevangenen speciale opvangmogelijkheden komen. Dit beleid past bij de constatering van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving dat afgelopen maandag in een jaarverslag constateerde dat binnen de EU sprake is van ,,decriminalisering'' van het drugsgebruik.

De EU wil bijzondere aandacht besteden aan de bestrijding van synthetische drugs, waarvan Nederland één van de belangrijkste producenten is. Volgens de afgesproken strategie moet er daarvoor een betere samenwerking komen met de industrie die de niet verboden grondstoffen voor deze drugs produceert. De EU wil ook scherpere controle om drugshandel via Internet te bestrijden.

De belangrijkste doeleinden van de EU in de komende vijf jaar zijn:

terugdringing van het drugsgebruik bij jongeren onder de 18.

minder doden als gevolg van drugsgebruik

meer succesvolle behandeling van verslaving

terugdringing van met drugs verband houdende misdaad

het terugdringen van het witwassen van geld en van de illegale handel in chemische grondstoffen voor synthetische drugs.

Begin december komen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie bijeen om het document met de doelstellingen goed te keuren. Volgens de Nederlandse agenda voor de ministersbijeenkomst is bij het opstellen van de strategie uitgegaan van ,,het nastreven van een evenwicht tussen preventie/zorg en repressie bij de aanpak van het drugsprobleem''.