EU: fraude bij export rundvlees naar Irak

De Europese Commissie in Brussel beschuldigt een aantal Nederlandse vleesexporteurs van fraude met de export van rundvlees naar Irak. De bedrijven ontdoken tussen 1991 en 1994 de handelsboycot van Irak. Bovendien hebben ze ook nog eens miljoenen guldens exportsubsidie van de Europese Unie ontvangen.

De affaire is ontdekt door het fraudebureau van de Europese Commissie. Niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse vleesexporteurs zijn betrokken. Een en ander is gisteren bevestigd door de Europese Commissie in Brussel en door het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren in Rijswijk.

De Europese Commissie eist ruim 140 miljoen gulden (65 miljoen euro) terug van de betrokken Nederlandse en Duitse bedrijven. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de Nederlandse justitie een strafrechtelijk onderzoek start.

De zaak kwam aan het rollen toen de Brusselse antifraudedienst OLAF argwaan kreeg over de sterk gestegen vleesexport naar Jordanië.

Jordanië is doorgaans geen grote afnemer van Nederlandse en Duitse bedrijven, maar bleek plotseling verdacht veel vlees te consumeren.

Onderzoek leerde dat het merendeel van het vlees via Jordanië naar Irak werd vervoerd. In totaal werd op die manier 38.000 ton rund- en kalfsvlees (het vlees van naar schatting 70.000 dieren) en 3300 ton pluimveevlees Irak binnengebracht.

De betrokken bedrijven kregen EU-subsidie voor de export naar Jordanië. Volgens OLAF hebben de bedrijven papieren vervalst om de subsidie te verkrijgen. ,,Het is duidelijk dat de exporteurs nooit gebruik maakten van de geëigende procedures, teneinde het embargo te omzeilen. Ze deden alsof om het vlees door de Jordaanse douane te krijgen en vervolgens subsidie op te strijken'', schrijft OLAF.

Het Productschap Vee, Vlees en Eieren en het ministerie van Landbouw trachten te achterhalen welke Nederlandse bedrijven bij de zaak betrokken zijn. (ANP)