Economie raast voort in derde kwartaal

De Nederlandse economie groeit in een zeer hoog tempo door. In het derde kwartaal van dit jaar nam het bruto binnenlands product met 4 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat is de sterkste economische groei sinds het eerste kwartaal van 1998.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. Het groeicijfer overtreft de meest optimistische prognoses die vooraf op de financiële markten waren gedaan. In de eerste twee kwartalen groeide de economie nog met iets meer dan 3 procent. Voor de eerste drie kwartalen van dit jaar bedraagt de economische groei nu 3,4 procent gemiddeld.

Zowel de consumptieve bestedingen die met 3,6 procent stegen, als de investeringen die met 5,7 procent toenamen, als de buitenlandse handel droegen bij aan de expansie van de economie in het derde kwartaal.

Het CBS tekende vanmorgen aan dat het herstel van de aardappeloogst ten opzichte van het natte derde kwartaal van '98 heeft bijgedragen aan het hoge cijfer. Zonder dit effect zou de groei 3,6 procent hebben bedragen. Analisten vermoeden echter dat vooral de opbouw van voorraden in het bedrijfsleven, met het oog op het nieuwe millennium, sterk heeft bijgedragen aan de groei. Dit effect, dat in het derde kwartaal ook in de Verenigde Staten optrad, kan ook in het laatste kwartaal van dit jaar de economische groei extra opstuwen. De cijfers die het CBS vanmorgen publiceerde betreffen een eerste schatting. Definitieve gevens zijn er in januari volgend jaar.

MILLENNIUM: pagina 13