Cursus inburgeren voor imams

Imams en andere geestelijke leiders die tijdelijk in Nederland verblijven, moeten van minister Van Boxtel (Integratiebeleid) voortaan verplicht een inburgeringscursus volgen. Het voorstel beoogt imams die naar Nederland komen om in moskeeën te preken, Nederlands te leren en beter inzicht te geven in de Nederlandse maatschappij en de positie van etnische minderheden.