Autopolissen op fors verlies

Autoverzekeraars stevenen dit jaar af op forse verliezen. Wanneer de verliezen over de eerste zes maanden doorzetten komt de branche dit jaar op een tekort van circa 600 miljoen gulden uit. Volgens enkele grote verzekeraars komt het rendement tot nog toe uit op min 8 procent. Bij een verwachte premieomzet van bijna 7,5 miljard gulden is dat een verlies van 600 miljoen.

Het Verbond van Verzekeraars kan de cijfers over het eerste halfjaar nog niet bevestigen, maar de branchevereniging zegt wel rode cijfers voor de autoverzekeraars te verwachten. Een aantal verzekeraars heeft inmiddels al premieverhogingen van soms meer dan 10 procent aangekondigd.

Belangrijkste oorzaken van de verliezen zijn een toenemend aantal ongelukken en hogere claims na letselschade. Ook het aantal autodiefstallen, dat sinds vorig jaar dalende was, neemt de laatste drie maanden weer toe.

CLAIMS pagina 16