Amerikaanse groei neemt sneller toe

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal sneller toegenomen dan verwacht. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) van de VS bedroeg in het derde kwartaal op jaarbasis 5,5 procent, bij een productiviteitsgroei van 5 procent.

Dat heeft het ministerie van handel in Washington gisteren bekendgemaakt. Het cijfer is een correctie op een eerdere bekendmaking van het ministerie, waarin de groei op 4,8 procent was geschat. Het bbp is de som van alle geproduceerde goederen en diensten van Amerikaanse bodem, uitgedrukt in dollars. De bbp-groei over het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg 1,9 procent.

De groei van het bbp per kwartaal wordt eerst geschat, een maand later komt het voorlopige cijfer uit en weer een maand later pas het definitieve groeicijfer. Het cijfer van gisteren is het voorlopige groeicijfer. Met de verwachtingen die leven ten aanzien van de economische groei in het huidige kwartaal stevenen de Verenigde Staten af op een economische groei van ongeveer 4,0 procent over geheel 1999.

De revisie had betrekking op de voorraadvorming, de export en de consumentenbestedingen. Deze vielen uiteindelijk hoger uit dan aanvankelijk was aangenomen.

De bestedingen door consumenten, die voor tweederde van het bbp zorgen, stegen in het derde kwartaal met 4,6 procent. Eenderde van de bbp-groei is afkomstig van technologiebestedingen. De groei van die bestedingen ligt in 1999 ongeveer 25 procent hoger dan in 1998.

De bijstelling van het bbp naar boven betekent ook dat de productiviteitsgroei in het derde kwartaal maar liefst 5 procent bedroeg. Stijging van de produktiviteit biedt tegenwicht voor het risico van hogere inflatie. De inflatiecomponent van de bbp-cijfers is overigens slechts 1,1 procent per jaar.

Negen dagen geleden verhoogde de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de rente met een kwart procent. Die verhoging was geen verrassing maar als de Fed nog een argument nodig had, kan het dat nu nog putten uit het groeicijfer over het derde kwartaal. De drie Amerikaanse renteverhogingen sinds juni zullen de Amerikaanse economie wat afkoeling moeten geven.

Een groei van 5 procent per kwartaal op jaarbasis zonder kans op inflatie is onhoudbaar, zeker ook in een economie die een werkloosheidspercentage heeft van slechts 4,1 procent.

Veel economen en analisten verwachten in elk geval nog een of meer renteverhogingen in het jaar 2000.