Ahrens naar Podiumkunsten

Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) heeft met ingang van 1 november jongstleden T. Ahrens voor een periode van vier jaar benoemd tot nieuwe voorzitter van het Fonds voor de Podiumkunsten. Ahrens (44) is werkzaam bij het ministerie van VROM. Het Fonds voor de Podiumkunsten heeft tot doel om de kwaliteit en de diversiteit van de professionele podiumkunsten in Nederland te bevorderen. Daarnaast stimuleert het Fonds internationale co-produkties en subsidiëert het culturele uitwisselingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba. Het Fonds beschikt over een budget van circa 27 miljoen gulden per jaar.