Ziekenfondsen moeten reserves gaan beperken

De ziekenfondsen mogen na het jaar 2000 overschotten niet meer onbeperkt oppotten. Ook worden ze geheel aan een budget gebonden. Daar staat tegenover dat de fondsen een grotere vrijheid bij de financiering van de zorg krijgen. Ze kunnen daardoor gemakkelijker dan op dit moment nieuwe vormen van hulp stimuleren en vergoeden. De Tweede Kamer stemde hier gisteren mee in. Minister Borst (Volksgezondheid) kon nog niet aangeven hoeveel reserves de ziekenfondsen mogen gaan aanhouden. Wel gaf ze daarvoor een indicatie: de grens zou ongeveer op het niveau van zo'n 2,5 keer de omvang van de solvabiliteitserve (de reserve die een fonds moet aanhouden om het nakomen van de wettelijke verplichtingen te garanderen) uitkomen. Eind 1997 beschikten de fondsen samen over ruim twee miljard gulden, dat is bijna 750 miljoen gulden meer dan voor de solvabiliteit nodig is. In 1998 zijn de reserves fors afgenomen. Ook dit jaar verwachten ze verlies.